Wikipédia:Príručka/Formátovanie

Tento článok je
časťou príručky Wikipédie
Stránky príručky

Úvodná stránka
Upravovanie
Formátovanie
Odkazy
Odkazy na podobné stránky
Externé odkazy
Diskusie
Majte na pamäti
Registrácia
Menné priestory
Zhrnutie

Pozri aj

Stránka s pomocou

Väčšina formátovania textu sa zvyčajne robí pomocou wiki formátovacích značiek, ktoré umožňujú písať text bez znalosti HTML. Pri úprave článku sa vám zobrazí jednoduchý panel s najzákladnejšími formátovacími funkciami, takže si tieto značky nemusíte pamätať.

Wiki formátovanie upraviť

Písanie článkov pre Wikipédiu je trochu odlišné od písania v štandardnom textovom editore. Namiesto prístupu „čo vidíš, to aj dostaneš“ (what you see is what you get), sa tu používa jediný druh písma a na formátovanie článkov jednoduché textové „kódy“, vlastné značky, ktorými sa označuje text. Tento prístup je podobný ako pri písaní HTML internetových stránok, ale značky sú jednoduchšie. Úprava článku by mala byť prehľadnejšia.

Wiki síce podporuje priamo niektoré HTML značky, ale od ich používania sa upúšťa, lebo nie sú také prehľadné ako wiki značky.

Tučné a kurzíva upraviť

Napríklad wiki značky umožňujú napísať tučné písmo a písmo v kurzíve len pomocou apostrofov ', nezamieňať s dĺžňom ´:

  • ''kurzíva'' sa zobrazí ako kurzíva. (2 apostrofy pred a za slovom)
  • '''tučné''' sa zobrazí ako tučné. (3 apostrofy pred a za slovom)
  • '''''tučná kurzíva''''' sa zobrazí ako tučná kurzíva. (2 + 3 = 5 apostrofov pred a za slovom)


Vo Wikipédii je konvencia napísať tučne hlavne predmet článku a ostatné alternatívne pomenovania článku. Napríklad začiatok článku Žirafa núbijská:

Žirafa núbijská (iné názvy: žirafa štíhla alebo žirafa škvrnitá; lat. Giraffa camelopardalis), z arab. زرافة – zaráfa , je párnokopytník…

Inou konvenciou je použitie kurzívy hlavne pre rôzne názvy a pomenovania v texte. Názvy kníh, filmov, hier a ďalšie názvy ako napríklad tvorba Jozefa Cíger-Hronského:

Začínal písaním noviel a krátkych próz, ktoré neskôr vyšli v zbierkach U nás, Domov, Medové srdce alebo Podpolianske rozprávky.

Nadpisy a podnadpisy upraviť

Používanie nadpisov a podnadpisov je jednoduchá cesta ako vylepšiť organizáciu článku. Ak sa článok zaoberá dvoma alebo viacerými rôznymi témami, môžete článok rozdeliť pomocou nadpisov. Vzniknutému celku hovoríme sekcia. Články vo Wikipédii môžte upravovať aj po sekciách.

Nadpisy môžete vytvoriť takto:

  • == Nadpis najvyššej úrovne == (2 znaky „rovná sa“)
  • === Podnadpis === (3 znaky „rovná sa“)
  • ==== O úroveň nižšie ==== (4 znaky „rovná sa“)
  • ===== O úroveň ešte nižšie ===== (5 znakov „rovná sa“)

Nepoužívajte nadpisy nižšej úrovne, pokiaľ nemajú svoje nadradené. Ak má článok aspoň 3 nadpisy, bude automaticky vygenerovaný obsah. Vyskúšajte vytvoriť nadpis na pieskovisku. Bude automaticky pridaný do obsahu pre stránku pieskoviska.

Odsadenie upraviť

Pre inštrukcie o odsadzovaní pozri 6. kapitolu.

Formátovací štýl Wikipédie upraviť

Formátovací štýl Wikipédie je popísaný v štylistickej príručke. Formátovanie článkov sa riadi pravidlom, aby boli články prehľadné a čítali sa jednoducho v spojitých vetách. Tabuľky a rôzne zoznamy sú až druhoradé. Najlepšie sa s formátovacím štýlom zoznámite čítaním, pozeraním dostatočne dlhých a významných článkov.

Pokračovanie príručky.

Úvodná stránka, 1: Upravovanie, 2: Formátovanie, 3: Odkazy, 4: Odkazy na podobné stránky, 5: Externé odkazy,
6: Diskusie, 7: Majte na pamäti, 8: Registrácia, 9: Menné priestory, 10: Zhrnutie