Wikipédia:Príručka/Externé odkazy

Tento článok je
časťou príručky Wikipédie
Stránky príručky

Úvodná stránka
Upravovanie
Formátovanie
Odkazy
Odkazy na podobné stránky
Externé odkazy
Diskusie
Majte na pamäti
Registrácia
Menné priestory
Zhrnutie

Pozri aj

Stránka s pomocou

Wiki kód umožňuje jednoducho vytvárať externé odkazy.

Externé odkazy upraviť

Ak chcete vytvoriť odkaz na stránku mimo Wikipédie, mali by ste ho vždy umiestniť na koniec článku s nadpisom „Externé odkazy“.

Najjednoduchším spôsobom ako vytvoriť odkaz, je napísať plnú adresu URL na stránku, na ktorú chcete odkázať. Ak chcete vytvoriť odkaz na Google, všetko, čo pre to musíte urobiť je toto:

http://www.google.com/

Wiki automaticky rozpozná, že ide o odkaz a aj s ním bude tak nakladať. Wiki zobrazí celú adresu aj s „http://“. V praxi tento formát veľmi neuvidíte, pretože tieto adresy sú škaredé a niekedy neprezradia presne, čo na stránke skutočne je.

Ak chcete, aby odkaz zobrazoval niečo iné ako URL, použite jednu hranatú zátvorku po oboch stranách odkazu. Ak chcete vytvoriť odkaz na Google, napíšte:

[http://www.google.com/]

To zobrazí odkaz nasledovne: [1]. Tento formát sa najviac používa pri citovaní z prameňov v článku. Vyzerá ako poznámka pod čiarou, takže je najvhodnejšie ho aj takto používať (napríklad odkaz na zdroj citátu alebo názoru). Vyhnite sa však takémuto použitiu: „Podľa [2], posledný spln Mesiaca druhého milénia bol 11. decembra, 2000.“ Taktiež sa vyhnite použitiu externého odkazu, ak môžete dosiahnuť rovnaký výsledok odkazom na článok Wikipédie.

Ak chcete, aby sa odkaz zobrazil s alternatívnym textom, napíšte ho za adresu a oddeľte ho medzerou (nie zvislou čiarou). Takže ak chcete, aby sa odkaz znázornil takto Vyhľadávač Google, napíšte:

[http://www.google.com/ Vyhľadávač Google]


Poznámka: Použitie niektorých znakov, ako napríklad zvislej čiary (|) v odkaze spôsobí chybu v odkaze; URL však dovoľuje špecifikovať akýkoľvek znak v URL ako hexadecimálny ekvivalent k ASCII reprezentácii, takže môžete napríklad napísať %7C miesto zvislej čiary. V našej ASCII tabuľke nájdete viac hexadecimálnych kódov.

Odkazy umiestnené pod nadpisom „Externé odkazy“ by ste mali vypísať ako zoznam:

== Externé odkazy ==
*[http://www.google.com/ Google]

Experimentujte upraviť

Úvodná stránka, 1: Upravovanie, 2: Formátovanie, 3: Odkazy, 4: Odkazy na podobné stránky, 5: Externé odkazy,
6: Diskusie, 7: Majte na pamäti, 8: Registrácia, 9: Menné priestory, 10: Zhrnutie