Wikipédia:Príručka/Odkazy na podobné stránky

Tento článok je
časťou príručky Wikipédie
Stránky príručky

Úvodná stránka
Upravovanie
Formátovanie
Odkazy
Odkazy na podobné stránky
Externé odkazy
Diskusie
Majte na pamäti
Registrácia
Menné priestory
Zhrnutie

Pozri aj

Stránka s pomocou

Wikipédia má pre neencyklopedické texty špeciálne internetové lokality podobné Wikipédii.

Podobné stránky upraviť

Wikipédia je určená pre faktografické články s encyklopedickým predmetom (spolu s niektorými témami, ktoré sa typicky uvádzajú v almanachoch).

Článok, ktorý jednoducho opisuje slovo alebo krátku frázu, a ktorý nemôže byť rozšírený do encyklopedického hesla, by mal byť umiestnený do sesterského projektu Wikipédie nazývaného Wikislovník.

Originálny zdroj textu, napríklad z kníh, ktoré sú bez nároku na autorské práva (public domain), by mal byť zas umiestnený do sesterského projektu Wikipédie nazývaného Wikizdroje.

Zoznam príbuzných projektov je na Meta:Complete list of Wikimedia projects.

Odkazovanie na podobné stránky upraviť

Povedzme, že máte zvláštne slovo v článku, ktorý píšete, o ktorom si myslíte, že mu ľudia nebudú rozumieť. Máte teda nutkanie urobiť odkaz na Wikipédii, ale je to málo na vytvorenie poriadneho encyklopedického hesla.

Vytvorte teda odkaz na definíciu vo Wikislovníku. Nemusíte vypisovať celý odkaz, ale môžete použiť wiki odkaz podobne ako vo Wikipédii ale so špeciálnou predponou (nazýva sa doména). Napríklad,

[[wiktionary:sk:človek]]
[[wikt:sk:človek]]

vytvorí odkaz na definíciu slova „človek“ vo Wikislovníku. A vo vašom texte sa tento odkaz zobrazí nasledovne:

wiktionary:sk:človek
wikt:sk:človek

je možné skryť časť „wiktionary:“ tým, že pridáte znak zvislá čiara:

[[wiktionary:človek|]]

tak, ako je to vysvetlené na predchádzajúcej stránke, takže výsledkom bude:

človek

Ostatné projekty majú podobné skratky. Viac príkladov nájdete na Ako odkazovať na ostatne projekty Wikimedie (en).

Odkazy do inojazyčných Wikipédií (interwiki) upraviť

Pozeráte sa na tento článok na slovenskej verzii Wikipédie, ale existujú edície Wikipédie v rôznych jazykoch. Ak chcete vytvoriť odkaz na anglický článok napr. o robotoch napíšte:

[[:en:Robot]]

(Dôležité je, aby ste napísali na začiatku dvojbodku.)

Zobrazí sa to nasledovne:

en:Robot

Ak chcete pridať odkaz z anglickej Wikipédie na článok o robotoch v slovenčine, napíšte:

[[:sk:Robot]]

Bude to vyzerať takto:

sk:Robot

Z dôvodu veľkého množstva článkov vo Wikipédii (v súčasnosti 248 526 v slovenčine — celkovo niekoľko miliónov) má každá inojazyčná Wikipédia svoj vlastný server. Úplný zoznam jazykových Wikipédií a ich skratiek je uvedený na Úplný zoznam Wikipédií.

Odkazy na rovnaký článok v iných jazykoch upraviť

Ak chcete vytvoriť odkaz na rovnaký článok v inom jazyku, ktorý sa zobrazí v ľavom menu iné jazyky, napíšte na koniec stránky (napr. na anglický článok napr. o robotoch):

[[en:Robot]]

Aj ak existuje mnoho jazykových verzií stránky, je postačujúce pridať iba jeden odkaz na cudzojazyčnú Wikipédiu. Ostatné jazykové odkazy budú obvykle v priebehu niekoľkých dní doplnené automaticky.

Meta server upraviť

Existuje jeden hlavný server, ktorý slúži ako spoločný priestor pre koordináciu vývoja všetkých týchto Wikiprojektov, je to Meta-Wikimédia. Odkazy medzi Meta a Wikipédia stránkami sú možné podobným spôsobom ako interwiki:

  • Môžete vytvoriť odkaz na Meta napísaním napr.:
[[meta:Wikimedia News]]
  • Takto vytvoríte odkaz na anglickú Wikipédiu z Mety na článok o robotoch:
[[wikipedia:Robot]]
  • Odkaz na projekt v inom jazyku vytvoríte nasledovne:
[[w:sk:Robot]]

Experimentujte upraviť

Vyskúšajte si to! Tu máte pieskovisko.

Pokračujte v čítaní príručky.

Úvodná stránka, 1: Upravovanie, 2: Formátovanie, 3: Odkazy, 4: Odkazy na podobné stránky, 5: Externé odkazy,
6: Diskusie, 7: Majte na pamäti, 8: Registrácia, 9: Menné priestory, 10: Zhrnutie