Wikipédia:Príručka/Majte na pamäti

Tento článok je
časťou príručky Wikipédie
Stránky príručky

Úvodná stránka
Upravovanie
Formátovanie
Odkazy
Odkazy na podobné stránky
Externé odkazy
Diskusie
Majte na pamäti
Registrácia
Menné priestory
Zhrnutie

Pozri aj

Stránka s pomocou

Je niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti, keď prispievate do Wikipédie.

Správanie sa upraviť

Wikipédia podporuje atmosféru priateľstva a otvorenosti. Samozrejme v praxi sa niekedy vyskytujú nezhody a príležitostne aj boj, ale od členov komunity sa vo všeobecnosti očakáva správanie sa podľa zásad zdvorilosti.

Najdôležitejšia vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, že ostatní redaktori konajú v dobrej viere. Nikdy nepredpokladajte, že niekto koná napriek a so zlým úmyslom. Ak niekto urobí niečo, čo Vás rozhnevá, nechajte zdvorilú správu na inkriminovanom mieste (diskusná stránka k článku alebo diskusná stránka redaktora) s otázkou prečo. Možno predídete nedorozumeniu a ušetríte si množstvo ťažkostí.

Redakčné pravidlá upraviť

Nestranný uhol pohľadu upraviť

Hlavný článok: Nestranný uhol pohľadu

Redakčným pravidlom číslo jeden je „nestranný uhol pohľadu“, často označený skratkou „NPOV“ (z anglického „neutral point of view“). Toto pravidlo hovorí, že akceptujeme všetky podstatné pohľady na vec. Namiesto jednoduchého pohľadu z jednej strany sa snažíme prezentovať všetky relevantné stanoviská bez toho, aby sme posudzovali, ktoré z nich je správne. Našou snahou je čitateľa informovať a nie presvedčovať o niečom. Toto pravidlo neznamená, že naše články musia byť „objektívne“, keď každá zo strán verí v tú svoju „pravdu“.

Je v poriadku zastávať v článku nejaký názor, ale ten musí byť prezentovaný ako názor, nie ako fakt. Je dobre označiť tieto názory, napríklad „Zástancovia tohto názoru hovoria, že...“ alebo „Významný komentátor X verí, že...“

Možno ste niekde zachytili, že redaktori označia článok ako „POV“ (z anglického „point of view“). To je wikipedický slangový výraz pre článok, ktorý je napísaný z jednej perspektívy. Do tejto kategórie spadajú reklamy ako aj politické názory. V menej extrémnych prípadoch môže byť článok označený ako „POV“, ak výrazne viac opisuje jeden pohľad na vec ako iné, aj keď každý pohľad je prezentovaný neutrálne.

Ak sa chystáte stráviť nejaký čas na kontroverzných článkoch napr. o náboženstve alebo politike, je dôležité si čo najskôr prečítať o nestrannom uhle pohľadu. Tiež odporúčame článok Ostať pokojný, keď diskusia vrie. Ak chcete písať o menej horúcich témach ako matematika alebo video hry, tiež by ste si mali prečítať spomínané články, aj keď možno nie tak pozorne. Majte na pamäti tieto rady a prečítajte si podrobne pravidlá pre prípad, keď sa stretnete so skratkami NPOV či POV.

O čom písať upraviť

Wikipédia je encyklopédia. Z tohto dôvodu by články mali obsahovať encyklopedické informácie o „poznamenania hodných“ veciach. Čo je v skutočnosti poznamenania hodné, je predmetom neutíchajúcich diskusií na Wikipédii. Niektorí z nás súhlasia s tým, že by tu mal byť článok o každom človeku na Zemi, každej spoločnosti, ktorá niečo predáva alebo každej ulici v každom meste na svete.

Wikipédia nie je miesto pre „pôvodný výskum“ — to znamená pre nové teórie, atď., ktorý nemá relevantnú podporu. Pre podrobnejší opis, čo Wikipédia nemá obsahovať, si prečítajte články Čo Wikipédia nie je, Kritéria pre zaradenie životopisov a Čo áno a čo nie.

Máme tiež tendenciu odrádzať redaktorov od písania o sebe alebo o svojich výsledkoch, označujeme to ako konflikt záujmov. Ak máte zaznamenania hodné úspechy, mal by o nich napísať niekto iný. Podrobnejšie v článku Wikipédia:Autobiografia.

Citácia zdrojov upraviť

Wikipédia nevyžaduje, aby ste vypísali zdroje, ktoré ste použili pre písanie, ale vo všeobecnosti uprednostňujeme, ak tak urobíte kedykoľvek to bude možné. Ak ste použili knihu (alebo knihy) k napísaniu článku, vymenujte ich v časti „Referencie“. Ak ste použili ako zdroj webovú stránku, poznamenajte to do sekcie „Externé odkazy“. Pomôže to našim čitateľom overiť si to, čo je napísané a prípadne nájsť viac informácii o danej téme. Prečítajte si Wikipédia:Citácia zdrojov pre podrobnejšie informácie.

Autorské práva upraviť

Nepridávajte bez povolenia materiál, ktorý je chránený autorskými právami. Najlepšie články sú zvyčajne založené na osobných znalostiach alebo na syntéze informácií z viacerých zdrojov. Pre podrobnejšie informácie o autorských právach pozrite Wikipédia:Autorské práva.

Premenovávanie článkov upraviť

Ak nájdete článok, ktorý je podľa Vás zle pomenovaný, prosím nepresúvajte obsah cez clipboard do nového článku, okrem iného to preruší kontinuitu histórie redaktorských zásahov, ktorú potrebujeme z dôvodu autorských práv. Uprednostňovaná metóda je presunúť stránku na nové meno (záložka „presuň“). Ak je to Váš prvý presun, prečítajte si varovania a na aké rôzne dôsledky treba myslieť na stránke Wikipédia:Ako premenovať článok. Ak sa objaví rozdeľovacia stránka, prečítajte si článok Wikipédia:Disambiguation.

Pokračovanie príručky.

Úvodná stránka, 1: Upravovanie, 2: Formátovanie, 3: Odkazy, 4: Odkazy na podobné stránky, 5: Externé odkazy,
6: Diskusie, 7: Majte na pamäti, 8: Registrácia, 9: Menné priestory, 10: Zhrnutie