Západní Slovania sú tí Slovania, ktorí hovoria západoslovanskými jazykmi. Západní Slovania žijú v Poľsku, Česku, Slovensku a Nemecku.

Kašubské dievča v kroji

Patria sem tieto národy:

Pozri aj upraviť