Západní Vněkarpatské sníženiny

Západní Vněkarpatské sníženiny (-po česky) alebo Podkarpacie Zachodnie (-po poľsky) alebo Západné Vonkajšie karpatské zníženiny (-po slovensky) je krajinná oblasť v severovýchodnom Rakúsku a Česku (na východnej Morave).

Západní Vněkarpatské sníženiny
geomorfologická oblasť
Štáty Česko Česko,  Rakúsko Rakúsko
Regióny Morava, Dolné Rakúsko
Nadradená
jednotka
Vonkajšie karpatské zníženiny
Susedné
jednotky
Juhomoravská panva
Juhomoravské Karpaty
Slovensko-moravské Karpaty
Severní Vněkarpatské sníženiny
Západné Beskydy
Západobeskydské podhůří
Jesenická oblast
Brněnská vrchovina
Českomoravská vrchovina
Podradené
jednotky
Weinviertelská pahorkatina
Dyjsko-svratecký úval
Vyškovská brána
Hornomoravský úval
Moravská brána
Poloha pásma v rámci Karpát
Poloha pásma v rámci Karpát
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Podľa aktuálneho geomorfologického členenia Česka je to oblasť subprovincie Vonkajšie karpatské zníženiny, podprovincie Západné Karpaty, sústavy Karpaty. Delí sa na nasledujúce celky: