Zbierka zákonov môže byť:

Referencie

upraviť
  1. zbierka zákonov. In: Encyklopédia Slovenska VI T-Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1982. 853 s. S. 537.
  2. a b sbírka zákonů. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. et al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. s. 971
  3. § 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
  4. zákon č. 164/1968 Zb.
  5. zákon č. 309/1999 Sb., zákon č. 222/2016 Sb.
  6. Zbierka zákonov. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 808.
  7. Pozri zdroje v článku Zbierka zákonov Slovenskej republiky
  8. § 1 zákona č. 1/1993 Z. z.
  9. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb.
  10. zákon č. 214/1948 Sb.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.