Zdvihák je zariadenie (mechanický stroj), slúžiaci na zdvíhanie a spúštanie kusových bremien do výšky od niekoľkých centimetrov až do niekoľkých metrov.

Nožnicový zdvihák

Podľa spôsobu prenosu sily sa rozdeľujú na:

  • Mechanické
  • Pneumatické
  • Hydraulické
  • Kombinované

Mechanický zdvihákUpraviť

 
Skrutkový zdvihák UDS160

U týchto typov zdvihákov je zdvíhacia sila prenášaná pomocou základných mechanických členov ako sú pohybové skrutky, ozubené prevody, pákové systémy a pod. Pohonom týchto zdvihákov je buď manuálna sila alebo pomocou elektromotorov.

Základné druhy mechanických zdvihákov:

  • Hrebeňový
  • Skrutkový
  • Skrutkový s kombinovaným prevodom
  • Nožnicový

Hrebeňový zdvihákUpraviť

Tento typ sa vyrába pre nosnosť 2 - 20 ton. Tyč s hrebeňovým ozubením je uložená v plechovej skrinke, hnacia sila sa z kľuky - páky prevedie zloženým ozubeným prevodom na pastorok az neho na ozubenú tyč. Bremeno v rôznych polohách zabezpečuje rohatka so západkou.

Skrutkový zdvihákUpraviť

Pomer sily na rukoväti ku váhe bremena je u závitovkových zdvihákov menší ako u hrebeňových a preto rovnakou silou možno zdvíhať ťažšie bremená. Jednoduché skrutkové zdviháky sa používajú na zdvíhanie bremien o hmotnosti až 35 ton do výšky až 300 mm. Matica, posuvne uložená vo vedení zdviháka sa pri otáčení skrutky s bremenom dvíha alebo klesá. Výšku hlavice dviháka pred použitím je možné podľa potreby prestaviť zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním pomocnej skrutky v hornej časti matice. Účinnosť závitovkových zdvihákov je malá.

Pneumatický zdvihákUpraviť

Používa sa pre menšie hmotnosti. Pohonom je stlačený vzduch, alebo výfukové plyny vozidla.

Hydraulický zdvihákUpraviť

 
Hydraulický zdvihák

Používa sa pre najťažšie bremená. Kvapalina sa vytláča tlakom páky na malý piest cez výtlačný ventil na piest o veľkom priemere, pričom sa nádrž kvapaliny uzatvára sacím ventilom. Bremeno sa spúšťa otvorením prepúšťacieho ventilu.