Zobor (folklórny súbor)

Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. FS ZOBOR tvorí ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov a je doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska, ktoré tvoria samostatný program.

Folklórny súbor ZOBOR
[[File:
stred]]
folklórny súbor
Založenie 1956
Vedúci
Kontakt Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2
949 01 Nitra
Krajina Slovensko Slovensko
URL fszobor.sk

FS ZOBOR uskutočnil počas svojej existencie stovky vystúpení doma a v zahraničí (Európa, Ázia, Severná Amerika), zúčastňuje sa folklórnych prehliadok, súťaží a slávností regionálneho i celoslovenského charakteru a organizačne sa podieľa na príprave tradičných podujatí adresovaných hlavne akademickej folklórnej obci, akými sú napr. Akademická Nitra, Univerzitné dni, či v minuolosti Akademický folklórny večer, Vianočné pastorále a pod.

V posledných rokoch k najvýznamnejším zahraničným reprezentačným aktivitám patria vystúpenia na celosvetovej výstave EXPO 98 v Lisabone a EXPO 2000 v Hannoveri, z domácich podujatí udelenie cien na Celoštátnej súťažnej prehliadke programových blokov 2000 v Liptovskom Hrádku, na Akademickom Zvolene 1999 a 2001, udelenie ceny na medzinárodnom súťažnom folklórnom festivale vo Wisle v Poľsku (Dni kultúry Beskydských Goralov) v roku 2003 a predovšetkým titul laureáta festivalu Akademická Nitra 2002 a Akademický Zvolen 2009.

Ľudová hudba FS ZOBOR upraviť

Ľudová hudba folklórneho súboru ZOBOR prechádzala počas existencie súboru výraznými zmenami, pričom jej umelecké smerovanie vždy určovali osobnosti spomedzi jednotlivých interpretov. Nositeľmi zmien boli v prevažnej miere primáši ľudovej hudby, ktorí do repertoáru a charakteru hudby vnášali interpretačné nuansy osvojené fungovaním vo svojich domácich regiónoch. Svojim umeleckým vnímaním a vyspelými interpretačnými schopnosťami tak dotvárali a čiastočne i formovali obraz nitrianskej ľudovej hudby.

Okrem niekoľkých rokov tvoril základ kapely cimbal a okolo neho tradičné cimbalovkové zoskupenie prvých a druhých huslí, kontry a kontrabasu. Toto bolo v niektorých generáciách bežne dopĺňané dychovými nástrojmi (klarinet, tárogató, fagot), violončelom a akordeónom (gombíkovým, alebo klávesovým).

Jednotlivé generácie ľudovej hudby FS ZOBOR možno najlepšie ohraničiť účinkovaním jej primášov, ktorí tradične súboru venovali viac než štúdiom stanovených 5 rokov.

Primáši upraviť

  • roky 1956 – 1962 – Ján Harazín
  • roky 1962 – 1968 – Gabriel Karvay
  • roky 1968 – 1978 – Marián Járek
  • roky 1978 – 1984 – Karol Fialka
  • roky 1984 – 1988 – Jaroslav Harazín, Viliam Hubinský
  • roky 1988 – 1998 – Viliam Hubinský
  • roky 1998 – 1999 – Marián Kramár
  • roky 1999 – 2008 – Miroslav Sekereš
  • roky 2008 – 2013 – Ondrej Cibi Hlaváč
  • roky 2013 – 2023 – Ján Gordulič

Externé odkazy upraviť