Zosilňovač

Zosilňovač je elektronická súčiastka, alebo sústava elektronických súčiastok, ktorých úlohou je zvýšiť amplitúdu premenlivého elektrického signálu tak, aby jeho ostatné charakteristiky (frekvencia) ostali podľa možnosti zachované. Toto zvýšenie amplitúdy sa nazýva zosilnenie.

Hi-Fi zosilňovač
Elektrónkový zosilňovač

Ako zosilňovač sa označuje aj komponent audiosústavy určenej na reprodukciu zvuku, ktorý spĺňa túto funkciu.

Tranzistorový zosilňovačUpraviť

Zosilňovanie je jedna zo základných aplikácií tranzistora. Jeho úlohou je zosilniť akýkoľvek signál, ktorý sa používa v prenosovej ceste, aby bol ďalej schopný spracovania.

Rozdelenie zosilňovačovUpraviť

Podľa frekvencieUpraviť

Podľa šírky pásmaUpraviť

Podľa druhu použitého aktívneho prvkuUpraviť

Podľa väzbyUpraviť

  • priama
  • transformátorová
  • kapacitná
  • auto-transformátorová

Podľa použitiaUpraviť

Iné delenieUpraviť

Pozri ajUpraviť