Zosilňovač je elektronické zariadenie, modul, blok alebo súčiastka, ktorých úlohou je zvýšiť amplitúdu premenlivého elektrického signálu (napätie, prúd alebo oboje) tak, aby jeho ostatné charakteristiky (frekvenčné, fázové zloženie) zostali v rámci nejakého pracovného rozsahu podľa možnosti zachované. Toto zvýšenie amplitúdy sa nazýva zosilnenie. Miera zosilnenia sa nazýva zisk a vyjadruje sa ako pomer výkonu alebo amplitúdy signálu na výstupe obvodu voči výkonu (amplitúde) na vstupe.

Nízkofrekvenčný zosilňovač triedy Hi-Fi
Časový priebeh vstupného (modrá) a výstupného napätia (červená) ideálneho lineárneho zosilňovača s arbitrárnym signálom privedeným na vstup. V tomto prípade má zosilňovač napäťové zosilnenie 3 (zisk 9,5 dB), tzn. v každom okamihu platí .
Principiálna schéma zapojenia napäťového zosilňovača s bipolárnym NPN tranzistorom v zapojení so spoločným emitorom a kapacitnou väznou na vstupe aj výstupe
Zosilňovač s operačným zosilňovačom v neinvertujúcom zapojení. Napäťový zisk je definovaný pomerom odporov spätnoväzobných rezistorov R1 a R2. Zosilňovač je s priamou väzbou na vstupe aj výstupe, zosilňuje teda aj jednosmernú zložku vstupného napätia.
Elektrónkový nízkofrekvenčný zosilňovač s transformátorovou väzbou na výstupe.

Ako zosilňovač sa označuje aj komponent audiosústavy určenej na reprodukciu zvuku, ktorý spĺňa túto funkciu.

Rozdelenie zosilňovačov

upraviť

Podľa frekvencie

upraviť

Podľa šírky pásma

upraviť

Podľa druhu použitého aktívneho prvku

upraviť

Podľa väzby

upraviť
  • priama
  • transformátorová
  • kapacitná
  • auto-transformátorová

Podľa použitia

upraviť

Iné delenie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zosilňovač

Externé odkazy

upraviť
  • Zesilovací obvody – text Tomáša Milerského, Střední škola polytechnická, Havířov