Zoznam chránených území v okrese Olomouc

zoznamový článok projektov Wikimedia
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Toto je zoznam chránených území v okrese Olomouc aktuálny k júnu roku 2020, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Olomouc.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha (ha) Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1659 Bázlerova pískovna,jazierko PP Bázlerova pískovna 000000000000005.14320000005,1432
Kategória Bázlerova pískovna na Wikimedia Commons
Súbor vodných, mokraďových a lúčnych spoločenstiev 49°36′53″S 17°14′32″V / 49,6146319°S 17,2423367°V / 49.6146319; 17.2423367 (Bázlerova pískovna)
5714 Kostol sv. Kateřiny PP Bílá Lhota 000000000000000.04900000000,049
Kategória Church of Saint Catherine (Bílá Lhota) na Wikimedia Commons
Biotop európsky významného druhu netopiera veľkého. 49°42′40″S 16°58′33″V / 49,71106668°S 16,975788264°V / 49.71106668; 16.975788264 (Bílá Lhota)
6143 Cigánské zmoly PP Cigánské zmoly 000000000000005.50110000005,5011
Kategória Cigánské zmoly na Wikimedia Commons
Xerotermné a subxerotermné spoločenstvá triedy Festuco-Brometea 49°31′41″S 17°19′34″V / 49,5280503°S 17,3260064°V / 49.5280503; 17.3260064 (Cigánské zmoly)
1581 PP Častava.jpg PP Častava 000000000000007.40550000007,4055
Kategória Častava na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy a bývalé rameno rieky s priliehajúcim menším rybníkom. Lokalita s hojným výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 49°38′48″S 17°12′40″V / 49,6466839°S 17,2110033°V / 49.6466839; 17.2110033 (Častava)
1582 PP Daliboř 1.jpg PP Daliboř 000000000000005.60360000005,6036
Kategória Daliboř na Wikimedia Commons
Súbor lúčnych a mokraďových spoločenstiev s výskytom typických i vzácnych a ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov 49°39′35″S 17°11′54″V / 49,6597222°S 17,1983333°V / 49.6597222; 17.1983333 (Daliboř)
6010 PP Deylův ostrůvek 000000000000000.83430000000,8343 Biotopy mloka hrebenatého (Triturus cristatus) a kunky červenobruchej (bombina bombina) a ďalších ohrozených druhov obojživelníkov 49°30′07″S 17°14′30″V / 49,5020258°S 17,2416686°V / 49.5020258; 17.2416686 (Deylův ostrůvek)
5643 Prírodná rezervácia Doubrava PR Doubrava 000000000000210.7628000000210,7628
Kategória Doubrava (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Súbor prírode blízkych ekosystémov s výskytom typických i vzácnych druhov rastlín a živočíchov, reprezentovaný lesnými spoločenstvami 2. a 3. lesného vegetačného stupňa (najmä zmiešanými lesmi označovanými ako hercynské dubohrabiny a okrajovo i teplomilnými a kyslými dúbravami, suťovými lesmi, jaseňovými jelšinami, tvrdými luhmi a ich vzájomnými prechodmi) a spoločenstvami pramenísk, malých vodných tokov a drobných skalných odkryvov. 49°46′00″S 16°58′47″V / 49,7667303°S 16,9798119°V / 49.7667303; 16.9798119 (Doubrava)
708 Geologické varhany.jpg PP Geologické varhany 000000000000000.76010000000,7601
Kategória Geologické varhany na Wikimedia Commons
Krasový tvar kuželovitého typu v počiatočnom štadiu vývoja, ktorý vznikol v tropickom teplom a vlhkom podnebí treťohôr. 49°42′11″S 16°59′47″V / 49,7030556°S 16,9963889°V / 49.7030556; 16.9963889 (Geologické varhany)
1584 Přírodní rezervace Hejtmanka, okres Olomouc (02).jpg PR Hejtmanka 000000000000112.8100000000112,81
Kategória Hejtmanka na Wikimedia Commons
Riečny fenomén rieky Moravy s cennými porastami zaplavovaného lužného lesa prirodzeného charakteru s výskytom vzácnych spoločenstiev kôrovcov jarných periodických tôní. 49°42′54″S 17°01′46″V / 49,715°S 17,0294444°V / 49.715; 17.0294444 (Hejtmanka)
2142 Hrubovodské sutě PR Hrubovodské sutě 000000000000090.232400000090,2324
Kategória Hrubovodské sutě na Wikimedia Commons
Geomorfologicky členité územie s výskytom prirodzených a prírode blízkych lesných ekosystémov 4. a 5. lesného vegetačného stupňa. 49°41′40″S 17°26′24″V / 49,6944444°S 17,44°V / 49.6944444; 17.44 (Hrubovodské sutě)
1585 Letecký pohľad na PP Hvězda PP Hvězda 000000000000003.41000000003,41
Kategória Natural monument Hvězda (Litovel) na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy s vytvoreným sledom fytocenóz od močiarných lúk k fragmentom mäkkého luhu. 49°41′59″S 17°04′02″V / 49,6996778°S 17,0672306°V / 49.6996778; 17.0672306 (Hvězda)
1663 Mólo v Chomutovském jezírku PR Chomoutovské jezero 000000000000121.2772000000121,2772
Kategória Chomoutovské jezero na Wikimedia Commons
Jazero po ťažbe štrkopieskov s ostrovmi, brehovými porastami s bohatou avifaunou, reintrodukovaný bobor. 49°39′12″S 17°14′28″V / 49,6533333°S 17,2411111°V / 49.6533333; 17.2411111 (Chomoutovské jezero)
5846 PP Chudobín 000000000000000.05090000000,0509 Biotop európsky významného druhu netopiera veľkého. 49°41′17″S 17°02′11″V / 49,687964°S 17,03648°V / 49.687964; 17.03648 (Chudobín)
604 Kamenné proudy u Domašova PP Kamenné proudy u Domašova 000000000000020.894000000020,8940
Kategória Kamenné proudy u Domašova na Wikimedia Commons
Ochrana fosílnych geomorfologických javov z posledného glaciálu. 49°43′48″S 17°26′37″V / 49,73°S 17,4436111°V / 49.73; 17.4436111 (Kamenné proudy u Domašova)
1697 Morava na rozhraní národnej prírodnej rezervácie Ramena řeky Moravy a prírodnej rezervácie Kenický PR Kenický 000000000000011.364000000011,3640
Kategória Kenický na Wikimedia Commons
Druhovo i priestorovo diferencovaný lužný les vo vnútri živého meandra 49°40′24″S 17°10′41″V / 49,6732778°S 17,1781639°V / 49.6732778; 17.1781639 (Kenický)
1816 Království 1.jpg PR Království 000000000000301.0900000000301,09
Kategória Království (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Ochrana vývojovo vyspelých, druhovo bohatých spoločenstiev nížinných listnatých lesov. 49°30′44″S 17°17′41″V / 49,5122222°S 17,2947222°V / 49.5122222; 17.2947222 (Království)
1684 Kurfürstovo rameno PP Kurfürstovo rameno 000000000000005.02000000005,02
Kategória Kurfürstovo rameno na Wikimedia Commons
Umelo odstavené riečne rameno, významné neresisko rýb 49°39′38″S 17°12′42″V / 49,6605917°S 17,2118°V / 49.6605917; 17.2118 (Kurfürstovo rameno)
1698 PR Litovelské luhy.jpg PR Litovelské luhy 000000000000347.5132000000347,5132
Kategória Litovelské luhy na Wikimedia Commons
Súvislý lesný komplex s bohatým bylinným podrastom a výskytom vzácnych druhov kôrovcov 49°41′58″S 17°07′36″V / 49,6995361°S 17,1267472°V / 49.6995361; 17.1267472 (Litovelské luhy)
84 Satelitný snímok oblasti CHKO Litovelské Pomoraví 000000000009600.00000000009 600
Kategória Litovelské Pomoraví na Wikimedia Commons
49°41′53″S 17°08′30″V / 49,6979167°S 17,1415278°V / 49.6979167; 17.1415278 (Litovelské Pomoraví)
1189 Letecký snímek PP Malá Voda PP Malá Voda 000000000000004.61210000004,6121
Kategória Natural monument Malá Voda na Wikimedia Commons
Prírodné rameno rieky Moravy v nížinnom úseku vodného toku s prejavmi charakteristickými pre neregulovaný vodný tok 49°42′03″S 17°03′34″V / 49,7007883°S 17,0595672°V / 49.7007883; 17.0595672 (Malá Voda)
1731 Malý Kosíř PR Malý Kosíř 000000000000008.05280000008,0528
Kategória Malý Kosíř na Wikimedia Commons
Ochrana subxerofilních trávnikov s vyznívajícími teplomilnými druhmi panónskej kveteny 49°33′22″S 17°05′29″V / 49,5561111°S 17,0913889°V / 49.5561111; 17.0913889 (Malý Kosíř)
645 Satelitný snímok oblasti NPP Na skále 000000000000004.51780000004,5178
Kategória Na Skále (national nature monument) na Wikimedia Commons
Ochrana významných stepných spoločenstiev na devónskom vápenci. 49°33′19″S 17°10′35″V / 49,5553667°S 17,1763444°V / 49.5553667; 17.1763444 (Na skále)
1587 Panenský les PR Panenský les 000000000000018.793100000018,7931
Kategória Panenský les na Wikimedia Commons
Časť toku Moravy, slepé ramená a tône. 49°39′56″S 17°11′37″V / 49,665475°S 17,1935056°V / 49.665475; 17.1935056 (Panenský les)
301 PR Panské louky 000000000000014.288400000014,2884 Ochrana typického spoločenstva pramenných rašelinových lesov na rozvodí. 49°49′54″S 17°25′59″V / 49,8317778°S 17,4331667°V / 49.8317778; 17.4331667 (Panské louky)
302 Arboretum Bílá Lhota NPP Park v Bílé Lhotě 000000000000002.47000000002,47
Kategória Arboretum Bílá Lhota na Wikimedia Commons
Ochrana arboréta s cennými drevinami našich druhov i exotov a záhradných foriem. 49°42′38″S 16°58′37″V / 49,710575°S 16,9769722°V / 49.710575; 16.9769722 (Park v Bílé Lhotě)
315 Prírodná rezervácia Plané loučky PR Plané loučky 000000000000020.392400000020,3924
Kategória Plané loučky na Wikimedia Commons
Ochrana spoločenstiev slatinných lúk, fragmentov mäkkého luhu, meandrujúceho toku s pobrežnými porastami a tôňami s výskytom radu ohrozených taxónov rastlín i živočíchov. 49°37′30″S 17°13′57″V / 49,6249333°S 17,2323944°V / 49.6249333; 17.2323944 (Plané loučky)
5644 Přírodní památka Pod Templem, okres Olomouc (04).jpg PP Pod Templem 000000000000086.850000000086,85
Kategória Pod Templem na Wikimedia Commons
Súbor poloprirodzených a prírode blízkych vodných, mokraďových, lúčnych, lesných a krovinových ekosystémov a ich sukcesných (vývojových) štádií, s výskytom typických i vzácnych druhov rastlín a živočíchov. 49°42′26″S 17°00′30″V / 49,7072222°S 17,0083333°V / 49.7072222; 17.0083333 (Pod Templem)
1188 pohľad na NPR pri obci Střeň NPR Ramena řeky Moravy 000000000000065.162300000065,1623
Kategória Ramena řeky Moravy na Wikimedia Commons
Tok rieky Moravy a jej ramien v nížinnom úseku toku Súradnice: Chýba dĺžka
1639 PR Smolenská luka 000000000000012.586800000012,5868 Ochrana ohrozenej vlhkomilnej vegetácie a obojživelníkov 49°37′51″S 17°33′12″V / 49,6309639°S 17,5533722°V / 49.6309639; 17.5533722 (Smolenská luka)
440 Popis obrazku NPR Špraněk 000000000000102.2903000000102,2903
Kategória Špraněk na Wikimedia Commons
Krasové územie s jaskyňami s bohatou výzdobou (časť Javoříčského krasu) 49°40′05″S 16°54′38″V / 49,6680083°S 16,9104944°V / 49.6680083; 16.9104944 (Špraněk)
3371 Terezské údolí PR Terezské údolí 000000000000085.740000000085,74
Kategória Terezské údolí na Wikimedia Commons
Súbor biotopov, tvorený menadrujúcou riečkou Šumicou v inverznom vrezanom údolí, lúčnou nivou, údolnými jaseňojelšovými luhmi a teplomilnou rozvodnenou dúbravou na južných svahoch údolia s populáciami ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 49°35′42″S 17°01′32″V / 49,5950833°S 17,0254167°V / 49.5950833; 17.0254167 (Terezské údolí)
1654 Třesín.jpg PP Třesín 000000000000144.5434000000144,5434
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Izolovaný vápencový chrbát so zmiešanými porastami a vzácnou štrbinovou kvetenou. 49°42′32″S 17°00′05″V / 49,7088603°S 17,0014275°V / 49.7088603; 17.0014275 (Třesín)
452 Třesín NPP Třesín 000000000000000.81230000000,8123
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Jaskyňa, dôležité výkopy z diluviálnej doby. 49°42′26″S 17°00′59″V / 49,7072703°S 17,0163425°V / 49.7072703; 17.0163425 (Třesín)
453 Přírodní památka Tučapská skalka, Dub nad Moravou, okres Olomouc (02).jpg PP Tučapská skalka 000000000000000.35590000000,3559
Kategória Tučapská skalka na Wikimedia Commons
Ochrana rastlinného spoločenstva. 49°29′23″S 17°15′21″V / 49,4897222°S 17,2558333°V / 49.4897222; 17.2558333 (Tučapská skalka)
461 Přírodní památka U Bílých hlin, okres Olomouc (05).jpg PP U bílých hlin 000000000000000.68100000000,6810
Kategória U Bílých hlin na Wikimedia Commons
Na ochranu kveteny 49°31′31″S 17°19′49″V / 49,5252022°S 17,33028°V / 49.5252022; 17.33028 (U bílých hlin)
1653 PP U přejezdu 000000000000010.073300000010,0733 Zvyšok dúbravy s výskytom vstavačovitých. 49°44′29″S 17°02′38″V / 49,741325°S 17,0440139°V / 49.741325; 17.0440139 (U přejezdu)
2267 PP U Senné cesty 000000000000018.429600000018,4296 Nálezisko vzácnych a ohrozených rastlinných druhov vo fragmente ekosystému zmiešaného lesa. 49°43′17″S 17°02′56″V / 49,7214153°S 17,0488944°V / 49.7214153; 17.0488944 (U Senné cesty)
1699 PR U spálené 000000000000023.405200000023,4052 Prirodzené lesné spoločenstvo bezkolencovej hrabiny. 49°45′05″S 17°01′13″V / 49,7513472°S 17,0203889°V / 49.7513472; 17.0203889 (U spálené)
469 Přírodní památka U strejčkova lomu, okres Olomouc (09).jpg PP U Strejčkova lomu 000000000000005.87480000005,8748
Kategória U Strejčkova lomu na Wikimedia Commons
Ochrana rastlinného spoločenstva 49°31′25″S 17°19′32″V / 49,5235306°S 17,3256667°V / 49.5235306; 17.3256667 (U Strejčkova lomu)
1592 PR U Bouchalů.jpg PP V Boukalovém 000000000000001.77440000001,7744
Kategória V Boukalovém na Wikimedia Commons
Mokrade v lužnom poraste, refúgium obojživelníkov a plazov. 49°41′52″S 17°08′56″V / 49,6978678°S 17,1489769°V / 49.6978678; 17.1489769 (V Boukalovém)
Pohľad na Velký Kosíř z cesty od Přemyslovíc do Pěnčína PRP Veľký Kosíř 000000000001960.00000000001 960
Kategória Nature park Velký Kosíř na Wikimedia Commons
49°32′54″S 17°03′42″V / 49,5483333°S 17,0616667°V / 49.5483333; 17.0616667 (Veľký Kosíř)
1137 Aerial view of Vrapač.jpg NPR Vrapač 000000000000079.910000000079,91
Kategória Vrapač na Wikimedia Commons
Prirodzený ekosystém lužného lesa v úvalovej nive Moravy, ako aj ochrana všetkých vlastností tohoto veľkého vodného toku a jeho nivy. 49°42′31″S 17°02′23″V / 49,7087306°S 17,0397056°V / 49.7087306; 17.0397056 (Vrapač)
1701 PP Za mlýnem 000000000000014.886100000014,8861 Súbor mokraďových biotopov od bažinných lúk po mäkký luh 49°44′26″S 16°59′33″V / 49,7404583°S 16,9926222°V / 49.7404583; 16.9926222 (Za mlýnem)

Zrušené chránené územiaUpraviť

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha (ha) Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1780   PR Novozámecké louky 000000000000025.750000000025,75 Aluviálne lúky v nive Moravy s významnými společonstvami a vzácnymi druhmi..
K 1. 6. 2010 zrušená a nahradená PP Pod Templem.
49°43′10″S 17°01′18″V / 49,719375°S 17,0215611°V / 49.719375; 17.0215611 (Novozámecké louky)
1589 PR Templ 000000000000014.960000000014,96 Prirodzená dúbrava.
K 1. 6. 2010 zrušená a nahradená PP Pod Templem.
49°43′20″S 17°00′12″V / 49,7222806°S 17,0034222°V / 49.7222806; 17.0034222 (Templ)
1591 PP U Zámecké Moravy 000000000000001.36000000001,36 Lužný porast s výskytom perovníka pštrosieho.
K 1. 6. 2010 zrušená a začlenená do PR Hejtmanka.
49°43′05″S 17°01′56″V / 49,7181667°S 17,0323333°V / 49.7181667; 17.0323333 (U Zámecké Moravy)

ReferencieUpraviť

  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.