Zoznam chránených území v okrese Olomouc

zoznamový článok projektov Wikimedia
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Toto je zoznam chránených území v okrese Olomouc aktuálny k júnu roku 2020, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Olomouc.

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha (ha) Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1659 Bázlerova pískovna,jazierko PP Bázlerova pískovna 000000000000005.14320000005,1432
Kategória Bázlerova pískovna na Wikimedia Commons
Kategória Bázlerova pískovna na Wikimedia Commons
Súbor vodných, mokraďových a lúčnych spoločenstiev 49°36′53″S 17°14′32″V / 49,6146319°S 17,2423367°V / 49.6146319; 17.2423367 (Bázlerova pískovna)
5714 Kostol sv. Kateřiny PP Bílá Lhota 000000000000000.04900000000,049
Kategória Church of Saint Catherine (Bílá Lhota) na Wikimedia Commons
Kategória Church of Saint Catherine (Bílá Lhota) na Wikimedia Commons
Biotop európsky významného druhu netopiera veľkého. 49°42′40″S 16°58′33″V / 49,71106668°S 16,975788264°V / 49.71106668; 16.975788264 (Bílá Lhota)
6143 Cigánské zmoly PP Cigánské zmoly 000000000000005.50110000005,5011
Kategória Cigánské zmoly na Wikimedia Commons
Kategória Cigánské zmoly na Wikimedia Commons
Xerotermné a subxerotermné spoločenstvá triedy Festuco-Brometea 49°31′41″S 17°19′34″V / 49,5280503°S 17,3260064°V / 49.5280503; 17.3260064 (Cigánské zmoly)
1581 PP Častava 000000000000007.40550000007,4055
Kategória Častava na Wikimedia Commons
Kategória Častava na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy a bývalé rameno rieky s priliehajúcim menším rybníkom. Lokalita s hojným výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 49°38′48″S 17°12′40″V / 49,6466839°S 17,2110033°V / 49.6466839; 17.2110033 (Častava)
1582 PP Daliboř 000000000000005.60360000005,6036
Kategória Daliboř na Wikimedia Commons
Kategória Daliboř na Wikimedia Commons
Súbor lúčnych a mokraďových spoločenstiev s výskytom typických i vzácnych a ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov 49°39′35″S 17°11′54″V / 49,6597222°S 17,1983333°V / 49.6597222; 17.1983333 (Daliboř)
6010 PP Deylův ostrůvek 000000000000000.83430000000,8343 Biotopy mloka hrebenatého (Triturus cristatus) a kunky červenobruchej (bombina bombina) a ďalších ohrozených druhov obojživelníkov 49°30′07″S 17°14′30″V / 49,5020258°S 17,2416686°V / 49.5020258; 17.2416686 (Deylův ostrůvek)
5643 Prírodná rezervácia Doubrava PR Doubrava 000000000000210.7628000000210,7628
Kategória Doubrava (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Kategória Doubrava (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Súbor prírode blízkych ekosystémov s výskytom typických i vzácnych druhov rastlín a živočíchov, reprezentovaný lesnými spoločenstvami 2. a 3. lesného vegetačného stupňa (najmä zmiešanými lesmi označovanými ako hercynské dubohrabiny a okrajovo i teplomilnými a kyslými dúbravami, suťovými lesmi, jaseňovými jelšinami, tvrdými luhmi a ich vzájomnými prechodmi) a spoločenstvami pramenísk, malých vodných tokov a drobných skalných odkryvov. 49°46′00″S 16°58′47″V / 49,7667303°S 16,9798119°V / 49.7667303; 16.9798119 (Doubrava)
708 PP Geologické varhany 000000000000000.76010000000,7601
Kategória Geologické varhany na Wikimedia Commons
Kategória Geologické varhany na Wikimedia Commons
Krasový tvar kuželovitého typu v počiatočnom štadiu vývoja, ktorý vznikol v tropickom teplom a vlhkom podnebí treťohôr. 49°42′11″S 16°59′47″V / 49,7030556°S 16,9963889°V / 49.7030556; 16.9963889 (Geologické varhany)
1584 PR Hejtmanka 000000000000112.8100000000112,81
Kategória Hejtmanka na Wikimedia Commons
Kategória Hejtmanka na Wikimedia Commons
Riečny fenomén rieky Moravy s cennými porastami zaplavovaného lužného lesa prirodzeného charakteru s výskytom vzácnych spoločenstiev kôrovcov jarných periodických tôní. 49°42′54″S 17°01′46″V / 49,715°S 17,0294444°V / 49.715; 17.0294444 (Hejtmanka)
2142 Hrubovodské sutě PR Hrubovodské sutě 000000000000090.232400000090,2324
Kategória Hrubovodské sutě na Wikimedia Commons
Kategória Hrubovodské sutě na Wikimedia Commons
Geomorfologicky členité územie s výskytom prirodzených a prírode blízkych lesných ekosystémov 4. a 5. lesného vegetačného stupňa. 49°41′40″S 17°26′24″V / 49,6944444°S 17,44°V / 49.6944444; 17.44 (Hrubovodské sutě)
1585 Letecký pohľad na PP Hvězda PP Hvězda 000000000000003.41000000003,41
Kategória Natural monument Hvězda (Litovel) na Wikimedia Commons
Kategória Natural monument Hvězda (Litovel) na Wikimedia Commons
Mokraďové biotopy s vytvoreným sledom fytocenóz od močiarných lúk k fragmentom mäkkého luhu. 49°41′59″S 17°04′02″V / 49,6996778°S 17,0672306°V / 49.6996778; 17.0672306 (Hvězda)
1663 Mólo v Chomutovském jezírku PR Chomoutovské jezero 000000000000121.2772000000121,2772
Kategória Chomoutovské jezero na Wikimedia Commons
Kategória Chomoutovské jezero na Wikimedia Commons
Jazero po ťažbe štrkopieskov s ostrovmi, brehovými porastami s bohatou avifaunou, reintrodukovaný bobor. 49°39′12″S 17°14′28″V / 49,6533333°S 17,2411111°V / 49.6533333; 17.2411111 (Chomoutovské jezero)
5846 PP Chudobín 000000000000000.05090000000,0509 Biotop európsky významného druhu netopiera veľkého. 49°41′17″S 17°02′11″V / 49,687964°S 17,03648°V / 49.687964; 17.03648 (Chudobín)
604 Kamenné proudy u Domašova PP Kamenné proudy u Domašova 000000000000020.894000000020,8940
Kategória Kamenné proudy u Domašova na Wikimedia Commons
Kategória Kamenné proudy u Domašova na Wikimedia Commons
Ochrana fosílnych geomorfologických javov z posledného glaciálu. 49°43′48″S 17°26′37″V / 49,73°S 17,4436111°V / 49.73; 17.4436111 (Kamenné proudy u Domašova)
1697 Morava na rozhraní národnej prírodnej rezervácie Ramena řeky Moravy a prírodnej rezervácie Kenický PR Kenický 000000000000011.364000000011,3640
Kategória Kenický na Wikimedia Commons
Kategória Kenický na Wikimedia Commons
Druhovo i priestorovo diferencovaný lužný les vo vnútri živého meandra 49°40′24″S 17°10′41″V / 49,6732778°S 17,1781639°V / 49.6732778; 17.1781639 (Kenický)
1816 PR Království 000000000000301.0900000000301,09
Kategória Království (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Kategória Království (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Ochrana vývojovo vyspelých, druhovo bohatých spoločenstiev nížinných listnatých lesov. 49°30′44″S 17°17′41″V / 49,5122222°S 17,2947222°V / 49.5122222; 17.2947222 (Království)
1684 Kurfürstovo rameno PP Kurfürstovo rameno 000000000000005.02000000005,02
Kategória Kurfürstovo rameno na Wikimedia Commons
Kategória Kurfürstovo rameno na Wikimedia Commons
Umelo odstavené riečne rameno, významné neresisko rýb 49°39′38″S 17°12′42″V / 49,6605917°S 17,2118°V / 49.6605917; 17.2118 (Kurfürstovo rameno)
1698 PR Litovelské luhy 000000000000347.5132000000347,5132
Kategória Litovelské luhy na Wikimedia Commons
Kategória Litovelské luhy na Wikimedia Commons
Súvislý lesný komplex s bohatým bylinným podrastom a výskytom vzácnych druhov kôrovcov 49°41′58″S 17°07′36″V / 49,6995361°S 17,1267472°V / 49.6995361; 17.1267472 (Litovelské luhy)
84 Satelitný snímok oblasti CHKO Litovelské Pomoraví 000000000009600.00000000009 600
Kategória Litovelské Pomoraví na Wikimedia Commons
Kategória Litovelské Pomoraví na Wikimedia Commons
49°41′53″S 17°08′30″V / 49,6979167°S 17,1415278°V / 49.6979167; 17.1415278 (Litovelské Pomoraví)
1189 Letecký snímek PP Malá Voda PP Malá Voda 000000000000004.61210000004,6121
Kategória Natural monument Malá Voda na Wikimedia Commons
Kategória Natural monument Malá Voda na Wikimedia Commons
Prírodné rameno rieky Moravy v nížinnom úseku vodného toku s prejavmi charakteristickými pre neregulovaný vodný tok 49°42′03″S 17°03′34″V / 49,7007883°S 17,0595672°V / 49.7007883; 17.0595672 (Malá Voda)
1731 Malý Kosíř PR Malý Kosíř 000000000000008.05280000008,0528
Kategória Malý Kosíř na Wikimedia Commons
Kategória Malý Kosíř na Wikimedia Commons
Ochrana subxerofilních trávnikov s vyznívajícími teplomilnými druhmi panónskej kveteny 49°33′22″S 17°05′29″V / 49,5561111°S 17,0913889°V / 49.5561111; 17.0913889 (Malý Kosíř)
645 Satelitný snímok oblasti NPP Na skále 000000000000004.51780000004,5178
Kategória Na Skále (national nature monument) na Wikimedia Commons
Kategória Na Skále (national nature monument) na Wikimedia Commons
Ochrana významných stepných spoločenstiev na devónskom vápenci. 49°33′19″S 17°10′35″V / 49,5553667°S 17,1763444°V / 49.5553667; 17.1763444 (Na skále)
1587 Panenský les PR Panenský les 000000000000018.793100000018,7931
Kategória Panenský les na Wikimedia Commons
Kategória Panenský les na Wikimedia Commons
Časť toku Moravy, slepé ramená a tône. 49°39′56″S 17°11′37″V / 49,665475°S 17,1935056°V / 49.665475; 17.1935056 (Panenský les)
301 PR Panské louky 000000000000014.288400000014,2884 Ochrana typického spoločenstva pramenných rašelinových lesov na rozvodí. 49°49′54″S 17°25′59″V / 49,8317778°S 17,4331667°V / 49.8317778; 17.4331667 (Panské louky)
302 Arboretum Bílá Lhota NPP Park v Bílé Lhotě 000000000000002.47000000002,47
Kategória Arboretum Bílá Lhota na Wikimedia Commons
Kategória Arboretum Bílá Lhota na Wikimedia Commons
Ochrana arboréta s cennými drevinami našich druhov i exotov a záhradných foriem. 49°42′38″S 16°58′37″V / 49,710575°S 16,9769722°V / 49.710575; 16.9769722 (Park v Bílé Lhotě)
315 Prírodná rezervácia Plané loučky PR Plané loučky 000000000000020.392400000020,3924
Kategória Plané loučky na Wikimedia Commons
Kategória Plané loučky na Wikimedia Commons
Ochrana spoločenstiev slatinných lúk, fragmentov mäkkého luhu, meandrujúceho toku s pobrežnými porastami a tôňami s výskytom radu ohrozených taxónov rastlín i živočíchov. 49°37′30″S 17°13′57″V / 49,6249333°S 17,2323944°V / 49.6249333; 17.2323944 (Plané loučky)
5644 PP Pod Templem 000000000000086.850000000086,85
Kategória Pod Templem na Wikimedia Commons
Kategória Pod Templem na Wikimedia Commons
Súbor poloprirodzených a prírode blízkych vodných, mokraďových, lúčnych, lesných a krovinových ekosystémov a ich sukcesných (vývojových) štádií, s výskytom typických i vzácnych druhov rastlín a živočíchov. 49°42′26″S 17°00′30″V / 49,7072222°S 17,0083333°V / 49.7072222; 17.0083333 (Pod Templem)
1188 pohľad na NPR pri obci Střeň NPR Ramena řeky Moravy 000000000000065.162300000065,1623
Kategória Ramena řeky Moravy na Wikimedia Commons
Kategória Ramena řeky Moravy na Wikimedia Commons
Tok rieky Moravy a jej ramien v nížinnom úseku toku Súradnice: Chýba dĺžka
1639 PR Smolenská luka 000000000000012.586800000012,5868 Ochrana ohrozenej vlhkomilnej vegetácie a obojživelníkov 49°37′51″S 17°33′12″V / 49,6309639°S 17,5533722°V / 49.6309639; 17.5533722 (Smolenská luka)
440 Popis obrazku NPR Špraněk 000000000000102.2903000000102,2903
Kategória Špraněk na Wikimedia Commons
Kategória Špraněk na Wikimedia Commons
Krasové územie s jaskyňami s bohatou výzdobou (časť Javoříčského krasu) 49°40′05″S 16°54′38″V / 49,6680083°S 16,9104944°V / 49.6680083; 16.9104944 (Špraněk)
3371 Terezské údolí PR Terezské údolí 000000000000085.740000000085,74
Kategória Terezské údolí na Wikimedia Commons
Kategória Terezské údolí na Wikimedia Commons
Súbor biotopov, tvorený menadrujúcou riečkou Šumicou v inverznom vrezanom údolí, lúčnou nivou, údolnými jaseňojelšovými luhmi a teplomilnou rozvodnenou dúbravou na južných svahoch údolia s populáciami ohrozených druhov rastlín a živočíchov. 49°35′42″S 17°01′32″V / 49,5950833°S 17,0254167°V / 49.5950833; 17.0254167 (Terezské údolí)
1654 PP Třesín 000000000000144.5434000000144,5434
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Izolovaný vápencový chrbát so zmiešanými porastami a vzácnou štrbinovou kvetenou. 49°42′32″S 17°00′05″V / 49,7088603°S 17,0014275°V / 49.7088603; 17.0014275 (Třesín)
452 Třesín NPP Třesín 000000000000000.81230000000,8123
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Kategória Třesín na Wikimedia Commons
Jaskyňa, dôležité výkopy z diluviálnej doby. 49°42′26″S 17°00′59″V / 49,7072703°S 17,0163425°V / 49.7072703; 17.0163425 (Třesín)
453 PP Tučapská skalka 000000000000000.35590000000,3559
Kategória Tučapská skalka na Wikimedia Commons
Kategória Tučapská skalka na Wikimedia Commons
Ochrana rastlinného spoločenstva. 49°29′23″S 17°15′21″V / 49,4897222°S 17,2558333°V / 49.4897222; 17.2558333 (Tučapská skalka)
461 PP U bílých hlin 000000000000000.68100000000,6810
Kategória U Bílých hlin na Wikimedia Commons
Kategória U Bílých hlin na Wikimedia Commons
Na ochranu kveteny 49°31′31″S 17°19′49″V / 49,5252022°S 17,33028°V / 49.5252022; 17.33028 (U bílých hlin)
1653 PP U přejezdu 000000000000010.073300000010,0733 Zvyšok dúbravy s výskytom vstavačovitých. 49°44′29″S 17°02′38″V / 49,741325°S 17,0440139°V / 49.741325; 17.0440139 (U přejezdu)
2267 PP U Senné cesty 000000000000018.429600000018,4296 Nálezisko vzácnych a ohrozených rastlinných druhov vo fragmente ekosystému zmiešaného lesa. 49°43′17″S 17°02′56″V / 49,7214153°S 17,0488944°V / 49.7214153; 17.0488944 (U Senné cesty)
1699 PR U spálené 000000000000023.405200000023,4052 Prirodzené lesné spoločenstvo bezkolencovej hrabiny. 49°45′05″S 17°01′13″V / 49,7513472°S 17,0203889°V / 49.7513472; 17.0203889 (U spálené)
469 PP U Strejčkova lomu 000000000000005.87480000005,8748
Kategória U Strejčkova lomu na Wikimedia Commons
Kategória U Strejčkova lomu na Wikimedia Commons
Ochrana rastlinného spoločenstva 49°31′25″S 17°19′32″V / 49,5235306°S 17,3256667°V / 49.5235306; 17.3256667 (U Strejčkova lomu)
1592 PP V Boukalovém 000000000000001.77440000001,7744
Kategória V Boukalovém na Wikimedia Commons
Kategória V Boukalovém na Wikimedia Commons
Mokrade v lužnom poraste, refúgium obojživelníkov a plazov. 49°41′52″S 17°08′56″V / 49,6978678°S 17,1489769°V / 49.6978678; 17.1489769 (V Boukalovém)
Pohľad na Velký Kosíř z cesty od Přemyslovíc do Pěnčína PRP Veľký Kosíř 000000000001960.00000000001 960
Kategória Nature park Velký Kosíř na Wikimedia Commons
Kategória Nature park Velký Kosíř na Wikimedia Commons
49°32′54″S 17°03′42″V / 49,5483333°S 17,0616667°V / 49.5483333; 17.0616667 (Veľký Kosíř)
1137 NPR Vrapač 000000000000079.910000000079,91
Kategória Vrapač na Wikimedia Commons
Kategória Vrapač na Wikimedia Commons
Prirodzený ekosystém lužného lesa v úvalovej nive Moravy, ako aj ochrana všetkých vlastností tohoto veľkého vodného toku a jeho nivy. 49°42′31″S 17°02′23″V / 49,7087306°S 17,0397056°V / 49.7087306; 17.0397056 (Vrapač)
1701 PP Za mlýnem 000000000000014.886100000014,8861 Súbor mokraďových biotopov od bažinných lúk po mäkký luh 49°44′26″S 16°59′33″V / 49,7404583°S 16,9926222°V / 49.7404583; 16.9926222 (Za mlýnem)

Zrušené chránené územia upraviť

Kód Obrázok Typ Názov Rozloha (ha) Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1780   PR Novozámecké louky 000000000000025.750000000025,75
 
Kategória Novozámecké louky na Wikimedia Commons
Aluviálne lúky v nive Moravy s významnými společonstvami a vzácnymi druhmi..
K 1. 6. 2010 zrušená a nahradená PP Pod Templem.
49°43′10″S 17°01′18″V / 49,719375°S 17,0215611°V / 49.719375; 17.0215611 (Novozámecké louky)
1589 PR Templ 000000000000014.960000000014,96 Prirodzená dúbrava.
K 1. 6. 2010 zrušená a nahradená PP Pod Templem.
49°43′20″S 17°00′12″V / 49,7222806°S 17,0034222°V / 49.7222806; 17.0034222 (Templ)
1591 PP U Zámecké Moravy 000000000000001.36000000001,36 Lužný porast s výskytom perovníka pštrosieho.
K 1. 6. 2010 zrušená a začlenená do PR Hejtmanka.
49°43′05″S 17°01′56″V / 49,7181667°S 17,0323333°V / 49.7181667; 17.0323333 (U Zámecké Moravy)

Referencie upraviť

  • Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.