Zoznam kráľov Anglicka, Škótska, Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva

Králi Anglicka Králi Škótska
Meno Vláda Poznámky
Anglosaskí králi
Offa 757 – 796  
Egbert 802 – 839 wessexský kráľ;
Ethelwulf 839 – 856 Egbertov syn; wessexský kráľ
Ethelbald 856 – 860 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Ethelbert 860 – 865 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Ethelred I. 865 – 871 Ethelwulfov syn; wessexský kráľ
Alfréd Veľký 871 – 899 Ethelwulfov syn
Eduard I. Starší 899 – 924 Alfrédov syn
Ethelweard 924 Eduardov syn
Athelstan 924 – 939 Eduardov syn
Edmund I. 939 – 946 Eduardov syn
Edred 946 – 955 Eduardov syn
Edwy 955 – 959 Edmundov syn
Edgar 959 – 975 Edmundov syn
Sv. Eduard II. Mučeník 975 – 978 Edgarov syn
Ethelred II. 978 – 1013
1014 – 1016
Edgarov syn
Edmund II. 1016 syn Ethelreda II.
Dánski králi
Počas istého obdobia si anglický trón nárokovali aj (Anglo)Sasi aj Dáni.
Sven I. 1013 – 1014  
Knut Veľký 1016 – 1035 Svenov syn
Harold I. 1035 – 1040 Knutov syn
Hardiknut 1040 – 1042 Knutov syn
Anglosaskí králi (znovu)
sv. Eduard III. Vyznávač 1042 – 1066 syn Ethelreda II.
Harold II. 1066 švagor Eduarda Vyznávača
Edgar II. Ætheling 1066 vnuk Edmunda Ironsida
Normanskí králi
Po Normanskom zábore v roku 1066 sa číslovanie kráľov začína odznova; relevantné je to však len pre Eduardov.
Viliam I. Dobyvateľ 1066 – 1087
Viliam II. 1087 – 1100 Viliamov syn
Henrich I. 1100 – 1135 syn Viliama I.
Štefan 1135 – 1154 vnuk Viliama I.
Anjouovci alebo Plantagenetovci
Meno kráľovskej dynastie sa zmenilo, aby sa vyjadril fakt, že si Matilda vzala Geoffreyho Plantageneta.
Matilda (cisárovná Maud) 1141 dcéra Henricha I.
Henrich II. 1154 – 1189 Matildin syn
Richard I. "Levie srdce" 1189 – 1199 syn Henricha II.
Králi Anglicka a Írska
V roku 1199 Ján, už lord Írska, zdedil anglický trón. Titul "lord Írska" sa používal, až kým nebol roku 1542 nahradený titulom "Kráľ Írska".
Ján Bezzemok 1199 – 1216 syn Henricha II.
Henrich III. 1216 – 1272 Jánov syn
Eduard I. 1272 – 1307 syn Henricha III.
Eduard II. 1307 – 1327 syn Eduarda I.
Eduard III. 1327 – 1377 syn Eduarda II.
Richard II. 1377 – 1399 vnuk Eduarda III.
Lancasterská dynastia (Červená ruža)
Henrich IV. zosadil Richarda II. a meno kráľovskej dynastie začalo odrážať titul otca Henricha – vojvoda lancasterský.
Henrich IV. 1399 – 1413 vnuk Eduarda III.
Henrich V. 1413 – 1422 syn Henricha IV.
Henrich VI. 1422 – 1461
1470 – 1471
syn Henricha V.
Yorkská dynastia (Biela ruža)
Medzi lancasterskou a yorkskou dynastiou prebehla Vojna ruží a Yorkovci sa dostali na trón.
Eduard IV. 1461 – 1470
1471 – 1483
prapravnuk Eduarda III.
Eduard V. 1483 syn Eduarda IV.
Richard III. 1483 – 1485 brat Eduarda IV.
Tudorovci
Lancasterovec Henrich Tudor znovu získal trón od Yorkovcov.
Henrich VII. 1485 – 1509 prapravnuk Eduarda III.
Henrich VIII. 1509 – 1547 syn Henricha VII., vnuk Eduarda IV.
Eduard VI. 1547 – 1553 syn Henricha VIII.
Jana Greyová* 1553 pravnučka Henricha VII.
Mária I. Katolícka/Krvavá 1553 – 1558 dcéra Henricha VIII.
Alžbeta I. 1558 – 1603 dcéra Henricha VIII.
Meno Vláda Poznámky
Alpinovci
Kenneth I. 843 – 858  
Donald I. 858 – 862 brat Kennetha I.
Konštantín I. 862 – 877 syn Kennetha I.
Aedh 877 – 878 syn Kennetha I.
Eochaid 878 – 889 Aedhov synovec
spolu s Giricom
Giric 878 – 889 Aedhov prvý bratranec
spolu s Eochaidom
Donald II. 889 – 900 syn Konštantína I.
Konštantín II. 900 – 943 Aedhov syn
Malcolm I. 943 – 954 syn Donalda II.
Indulf 954 – 962 syn Konštantína II.
Dubh 962 – 966 syn Malcolma I.
Culen 966 – 971 Indulfov syn
Kenneth II. 971 – 995 syn Malcolma I.
Konštantín III. 995 – 997 Culenov syn
Kenneth III. 997 – 1005 Dubhov syn
Malcolm II. 1005 – 1034 syn Kennetha II.
Duncan I. 1034 – 1040 vnuk Malcolma II.
Macbeth 1040 – 1057 vnuk Malcolma II.
Lulach 1057 – 1058 vnuk Kennetha III.
Dunkeldovci
Malcolm III. 1058 – 1093 syn Duncana I.
Donald III. 1093 – 1094
1094 – 1097
syn Duncana I.
Duncan II. 1094 syn Malcolma III.
Edgar 1097 – 1107 syn Malcolma III.
Alexander I. 1107 – 1124 syn Malcolma III.
David I. 1124 – 1153 syn Malcolma III.
Malcolm IV. 1153 – 1165 vnuk Davida I.
Viliam I. 1165 – 1214 vnuk Davida I.
Alexander II. 1214 – 1249 syn Viliama I.
Alexander III. 1249 – 1286 syn Alexandra II.
Margaret 1286 – 1290 vnučka Alexandra III.
Balliolovci
Keď Margareta zomrela, nebolo jasného dediča. Kráľ Eduard I. z Anglicka prevzal trón a dosadil bábkového vládcu, Jána Balliola.
Ján Balliol 1292 – 1296 praprapravnuk Davida I.
Bruceovci
Keď sa ján Balliol vzbúril, začali sa Vojny za škótsku nezávislosť, počas ktorých sa kráľom stal Robert Bruce.
Róbert I. 1306 – 1329 prapraprapravnuk Davida I.
Dávid II. 1329 – 1371 syn Roberta I.
Balliolovci
Počas istého obdobia si trón nárokovali aj Eduard Balliol aj Dávid II..
Eduard Balliol 1332 – 1338 syn Jána Balliola
Stuartovci
Mária I. zmenila písanie Stewart na Stuart počas svojho pobytu vo Francúzsku, kde nemali písmeno w-
Róbert II. 1371 – 1390 vnuk Róberta I.
Róbert III. 1390 – 1406 syn Róberta II.
Jakub I. 1406 – 1437 syn Roberta III.
Jakub II. 1437 – 1460 syn Jakuba I.
Jakub III. 1460 – 1488 syn Jakuba II.
Jakub IV. 1488 – 1513 syn Jakuba III.
Jakub V. 1513 – 1542 syn Jakuba IV.
Mária I. 1542 – 1567 dcéra Jakuba V.
Jakub VI. 1567 – 1625 syn Márie I.
Králi Anglicka, Škótska a Írska
V roku 1603 Jakub VI. zo Škótska zdedil anglický trón po smrti Alžbety I. Odvtedy až do roku 1707 mali Anglicko, Škótsko a Írsko spoločných kráľov.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Jakub I.
Jakub VI. v Škótsku
1603 – 1625 prapravnuk Henricha VII. z Anglicka
syn Márie Škótskej
Karol I. 1625 – 1649 syn Jakuba I.
Commonwealth a Protektorát
Medzi popravou Karola I. v roku 1649 a znovunastolením Stuartovcov v roku 1660 nebolo kráľa. Vládcovia boli označovaní "lord protektor".
Meno Vláda Poznámky
Oliver Cromwell 1653 – 1658  
Richard Cromwell 1658 – 1659 syn Olivera Cromwella
Králi Anglicka, Škótska a Írska
v roku 1659 abdikoval Richard Cromwell. Do znovunastolenia Stuartovcov v roku 1660 vládla anarchia.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Karol II. 1660 – 1685 syn Karola I.
Jakub II.
Jakub VII. v Škótsku
1685 – 1689 syn Karola I.
Mária. II. Stuartová 1689 – 1694 dcéra Jakuba II.
spolu s manželom Viliamom III. Oranžským
Viliam III. Oranžský
Viliam II. v Škótsku
1689 – 1702 vnuk Karola I.
spolu so svojou ženou Máriou II.
Anna Stuartová 1702 – 1707 dcéra Jakuba II.
Králi Veľkej Británie a Írska
V roku 1707 sa takzvaným Act of Union spojilo Anglické kráľovstvo so Škótskym kráľovstvom do Kráľovstva Veľká Británia.
Stuartovci
Meno Vláda Poznámky
Anna Stuartová 1707 – 1714 dcéra Jakuba II.
Hannoverská dynastia
Podľa zákona Act of Settlement získali potomkovia Žofie Falckej, ako najbližšej protestantskej príbuznej Anny, nárok na trón a meno kráľovskej dynastie bolo zmenené, keď sa kráľom stal Juraj, kurfirst hannoverský.
Juraj I. 1714 – 1727 pravnuk Jakuba I.
Juraj II. 1727 – 1760 syn Juraja I.
Juraj III. 1760 – 1801 vnuk Juraja II.
Králi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska
v roku 1801 takzvaný druhý Act of Union (1800) spojil Kráľovstvo Veľká Británia s Írskym kráľovstvom do Spojeného kráľovstva.
Hannoverská dynastia
Meno Vláda Poznámky
Juraj III. 1801 – 1820 vnuk Juraja II.
Juraj IV. 1820 – 1830 syn Juraja III.
Viliam IV. 1830 – 1837 syn Juraja III.
Viktória 1837 – 1901 vnučka Juraja III.
Sasko-cobursko-gothajská dynastia
Meno kráľovskej dynastie bolo zmenené, aby sa vyjadrilo, že si Viktória vzala muža menom Albert Sasko-cobursko-gothajský, pričom ona sama ostala príslušníkom hannoverskej dynastie.
Eduard VII. 1901 – 1910 Viktóriin syn
Juraj V. 1910 – 1917 syn Eduarda VII.
Windsorská dynastia
Meno kráľovskej dynastie bolo zmenené na Windsorskú v roku 1917 vzhľadom na protinemecké cítenie počas prvej svetovej vojny.
Juraj V. 1917 – 1927 syn Eduarda VII.
Králi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
V roku 1922 Spojené kráľovstvo opustil slobodný írsky štát. Meno kráľovstva bolo v roku 1927 patrične zmenené.
Windsorská dynastia
Meno Vláda Poznámky
Juraj V. 1927 – 1936 syn Eduarda VII.
Eduard VIII. 1936 syn Juraja V.
Juraj VI. 1936 – 1952 syn Juraja V.
Alžbeta II. 1952 – 2022 dcéra Juraja VI.
Karol III.[1] 2022 –  syn Alžbety II.

Poznámka upraviť

* Jana Greyová vládla de facto 9 dní v roku 1553, potom ju zosadila Mária I.

Mnemotechnická pomôcka upraviť

Užitočná anglická básnička na memorovanie mien anglických kráľov od normanského záboru v chronologickom poradí:

Willy Willy Harry Steve,
Henry Dick John Henry three;
Then three Edwards Richard two,
Henry Four, Five Six then who?
Edward four five, Dick the bad,
Two more Henries, Ned the lad;
Bloody Mary she came next,
Then we have our Good Queen Bess.
From Scotland we got James the Vain;
Charlie one, two, James again.
William and Mary, Anna Gloria,
Four Georges, William, and Victoria.
Edward, George, the same again,
Now Elisabeth - and the end.

Populárna obmena znie takto:

Willy, Willy, Harry, Steve,
Harry, Dick, John, Harry Three;
One, two, three Neds, Richard Two,
Harries Four Five Six, then who?
Edwards Four Five, Dick the Bad,
Harries (twain) Ned Six (the lad);
Mary, Bessie, James ye ken,
Then Charlie, Charlie, James again
Will and Mary, Anna Gloria
Georges four, Will Fourth, Victoria
Edward Seven next, and then
Came George the Fifth in nineteen ten
Ned the Eighth soon abdicated
Then George the Sixth was coronated
After which Elizabeth
And that's all folks until her death

Referencie upraviť

  1. TASR. Po úmrtí kráľovnej Alžbety II. sa spustila operácia Jednorožec. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2022-09-08. Dostupné online [cit. 2022-09-08].

Externé odkazy upraviť