Zoznam kryštalografických oddelení

zoznamový článok projektov Wikimedia
Bližšie informácie v hlavnom článku: Kryštalografické oddelenie
 • Triklinická sústava
  • Triklinické pédialne (1)
  • Triklinické pinakoidálne (2)
 • Monoklinická sústava
  • Monoklinické domatické (3)
  • Monoklinické sfenoidalne (4)
  • Monoklinické prizmatické (5)
 • Rombická (ortorombická) sústava
  • Ortorombické pyramidálne (6)
  • Ortorombické disfenoidalne (7)
  • Ortorombické dipyramidálne (8)
 • Trigonálna sústava
  • Trigonálne pyramidálne (9)
  • Trigonálne romboedrálne (10)
  • Trigonálne trigonalnopyramidálne (11)
  • Trigonálne trapezoedálne (12)
  • Trigonálne hexagonálno-skalenoedárne (13)
 • Hexagonálna sústava
  • Hexagonálne trigonálnodipyramidálne (14)
  • Hexagonálne pyramidálne (15)
  • Hexagonálne dipyramidálne (16)
  • Hexagonálne ditrigonálnodipyramidálne (17)
  • Hexagonálne dihexagonálnopyramidálne (18)
  • Hexagonálne trapezoedálne (19)
  • Hexagonálne dihexagonálnodipyramidálne (20)
 • Tetragonálna sústava
  • Tetragonálne disfenoidalne (21)
  • Tetragonálne pyramidálne (22)
  • Tetragonálne dipyramidálne (23)
  • Tetragonálne skelenoedárne (24)
  • Tetragonálne ditetragonálnopyramidálne (25)
  • Tetragonálne trapezoedálne (26)
  • Tetragonálne ditetragonálnodipyramidálne (27)
 • Kubická (izometrická) sústava
  • Izometrické tetraploidálne (28)
  • Izometrické diploidálne(29)
  • Izometrické hexatetraedálne (30)
  • Izometrické gyroidálne (31)
  • Izometrické hexaoktaedrálne (32)