Zoznam panovníkov Francúzska

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tento zoznam obsahuje len panovníkov (monarchov) Francúzska, čiže neobsahuje ani obdobie prvej republiky (1792 – 1804), ani druhej republiky (1848 – 1852), ani obdobie ostatných republík od roku 1871 dodnes (pre to obdobie pozri Zoznam prezidentov a predsedov vlád Francúzska).

Tento zoznam obsahuje tak kráľov, ktorí vládli len v časti vtedajšieho Francúzska (sú písaní kurzívou),ako aj kráľov, ktorí vládli na celom území.

Poznámka:
V čase Merovejovcov a Karolovcov bolo kráľovstvo po smrti kráľa rozdeľované medzi všetkých jeho synov. Štátna pokladňa a súkromné statky sa fakticky miešali, čo bolo najmä dôsledkom faktu, že pojem štátu, ktorý u Germánov neexistoval, sa stratil spolu s pádom Rímskej ríše. Až neskôr sa toto pravidlo zmenilo a bol stanovený len jeden dedič, zatiaľ čo došlo k návratu k písanému právu a znovu vznikol štát.

Po Karolovcoch nastúpili Kapetovci a potom ich vedľajšie vetvy (Valoisovci, Orleansovci,...).

Monarchovia Francúzska
Portrét a meno Dátum vlády Funkcia
Merovejovci
Pharamond 420 – 428 Knieža/vojvoda Salických Frankov, pravdepodobne len legenda
Chlodio 420/428 – 447 Knieža/vojvoda Salických Frankov
Merovech (Meroveus) 447 – 458 Knieža/vojvoda Salických Frankov
Childerich I. 458 – 481 Knieža/vojvoda Salických Frankov, prvý doložiteľný vládca
Chlodovik I. 481 – 511 Kráľ Frankov
Chlodomir 511 – 524 Kráľ Orleansu
Teoderich I. 511 – 534 Kráľ Metzu (budúcej Austrázie)
Childebert I. 511 – 558 Kráľ Paríža
Chlotar I. 511 – 561
558 – 561
Kráľ Neustrie
Kráľ Frankov
Teodebert I. 534 – 548 Kráľ Austrázie
Teodebald I. 548 – 555 Kráľ Austrázie
Charibert I. 561 – 567 Kráľ Paríža
Chilperich I. 561 – 584
567 – 584
Kráľ Neustrie
Kráľ Paríža
Guntran I. 561 – 592
584 – 592
Kráľ Burgundska
Kráľ Paríža
Sigibert I. 561 – 575 Kráľ Austrázie
Childebert II. 575 – 595
592 – 595
Kráľ Austrázie
Kráľ Paríža a Burgundska
Teoderich II. 595 – 613
612 – 613
Kráľ Burgundska
Kráľ Austrázie
Chlotar II. 584 – 629
595 – 629
613 – 629
Kráľ Neustrie
Kráľ Paríža
Kráľ Frankov
Dagobert I. 629 – 639
632 – 639
Kráľ Frankov (bez Akvitánska)
Kráľ Frankov
Charibert II. 629 – 632 Kráľ Akvitánska
Chlodovik II. 639 – 657
656 – 657
Kráľ Neustrie, Burgundska
Kráľ Austrázie
Sigibert III. 639 – 656 Kráľ Austrázie
Chlotar III. 657 – 673 Kráľ Neustrie, Burgundska
Childerich II. 662 – 675
673 – 675
Kráľ Austrázie
Obsadil Neustriu
Teoderich III. 673 – 691
679 – 691
Kráľ Neustrie
Kráľ Frankov (de facto len v Neustrii).
pričom Austrázia bola v rukách Pipina de Herstal (?)
Chlodovik III. 675 veľmi dočasne kráľ Neustrie, Burgundska a Austrázie
Dagobert II. 676 – 679 Kráľ Austrázie
Chlodovik IV. 691 – 695 Kráľ Frankov (de facto len v Neustrii)
Childebert III. 695 – 711 Kráľ Frankov (de facto len v Neustrii)
Dagobert III. 711 – 715 Kráľ Frankov (de facto len v Neustrii)
Chilperich II. 715 – 721
719 – 721
Kráľ Frankov (de facto v Neustrii)
Kráľ Frankov
Chlotar IV. 717 – 719 Kráľ Austrázie
Teoderich IV. 721 – 737 Kráľs Frankov
Karol Martel 737 – 741 Majordomus (nie kráľ v tomto období).
Vládne de facto od r. 717 v Austrázii
a od r. 721 v celom Francúzsku.
Childerich III. 743 – 751 Kráľ Frankov
Karolovci
Pipin Krátky 751 – 768 Kráľ Francúzska
Karolman I. 768 – 771 Kráľ Frankov
Karol I. Veľký 768 – 800
800 – 814
Kráľ Frankov
cisár Západofranskej ríše
Ľudovít Pobožný 781 – 814
814 – 840
Kráľ Akvitánska
cisár Západofranskej ríše
Karol II. Holý 843 – 877
875 – 877
Kráľ Francúzska
cisár Západofranskej ríše
Ľudovít II. 877 – 879 Kráľ Francúzska
Ľudovít III. 879 – 882 Kráľ Francúzska
Karolman II. 879 – 884 Kráľ Francúzska
Karol III. Tlstý 884 – 887
881 – 887
Kráľ Francúzska
cisár Západofranskej ríše
Odo I. (Róbertovec) 888 – 898 Kráľ Francúzska
Karol III. Prostý 898 – 922 Kráľ Francúzska
Róbert I. (Róbertovec) 922 – 923 Kráľ Francúzska
Raoul I. (Rudolf Burgundský) (Róbertovec) 923 – 936 Kráľ Francúzska
Ľudovít IV. 936 – 954 Kráľ Francúzska
Lothar 954 – 986 Kráľ Francúzska
Ľudovít V. 986 – 987 Kráľ Francúzska
Kapetovci
Hugo Kapet 987 – 996 Kráľ Francúzska
Róbert II. Svätý 996 – 1031 Kráľ Francúzska
Henrich I. 1031 – 1060 Kráľ Francúzska
Filip I. 1060 – 1108 Kráľ Francúzska
Ľudovít VI. 1108 – 1137 Kráľ Francúzska
Ľudovít VII. 1137 – 1180 Kráľ Francúzska
Filip II. August 1180 – 1223 Kráľ Francúzska
Ľudovít VIII. Lev 1223 – 1226 Kráľ Francúzska
Ľudovít IX. Svätý 1226 – 1270 Kráľ Francúzska
Filip III. Smelý 1270 – 1285 Kráľ Francúzska
Filip IV. Pekný 1285 – 1314 Kráľ Francúzska
Ľudovít X. 1314 – 1316 Kráľ Francúzska
Ján I. 1316 – 1316 Kráľ Francúzska
Filip V. 1316 – 1322 Kráľ Francúzska
Karol IV. Krásny 1322 – 1328 Kráľ Francúzska
Valoisovci
Filip VI. Valois 1328 – 1350 Kráľ Francúzska
Ján II. Dobrý 1350 – 1364 Kráľ Francúzska
Karol V. Múdry 1364 – 1380 Kráľ Francúzska
Karol VI. 1380 – 1422 Kráľ Francúzska
Karol VII. 1422 – 1461 Kráľ Francúzska
Ľudovít XI. 1461 – 1483 Kráľ Francúzska
Karol VIII. 1483 – 1498 Kráľ Francúzska
Ľudovít XII. 1498 – 1515 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleánska)
František I. 1515 – 1547 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleáns-angoulêmská)
Henrich II. 1547 – 1559 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleáns-angoulêmská)
František II. 1559 – 1560 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleáns-angoulêmská)
Karol IX. 1560 – 1574 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleáns-angoulêmská)
Henrich III. 1574 – 1589 Kráľ Francúzska
(presnejšia dynastia: Orleáns-angoulêmská)
Bourbonovci
Henrich IV. Veľký 1589 – 1610 Kráľ Francúzska
Ľudovít XIII. Spravodlivý 1610 – 1643 Kráľ Francúzska
Ľudovít XIV. Kráľ Slnko 1643 – 1715 Kráľ Francúzska
Ľudovít XV. 1715 – 1774 Kráľ Francúzska
Ľudovít XVI. 1774 – 1791
1791 – 1792
Kráľ Francúzska
Kráľ Francúzov
Prvé cisárstvo (Francúzsko)
Napoleon I. 1804 – 1814 a 1815 Cisár Francúzov
Bourbonovci (pokračovanie)
Ľudovít XVIII. 1814 – 1815 a 1815 – 1824 Kráľ Francúzska
Karol X. 1824 – 1830 Kráľ Francúzska
Orleánska dynastia
Ľudovít Filip I. 1830 – 1848 Kráľ Francúzov
Druhé cisárstvo (Francúzsko)
Napoleon III. 1852 – 1870 Cisár Francúzov

Externé odkazy

upraviť