Zoznam východofranských kráľov, nemeckých kráľov a rímsko-nemeckých cisárov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam východofranských kráľov, nemeckých kráľov, cisárov (nemeckej) Rímskej ríše, cisárov Svätej rímskej ríše a cisárov Svätej rímskej ríše nemeckého národa.

Poznámky:

 • 843 – 911/962 existovala Východofranská ríša, ktorá sa od roku 911/962 nazývala Nemecká ríša (kráľovstvo) (výraz východofranský bol postupne nahradzovaný výrazom nemecký v 10. storočí) – vládcovia mali analogicky titul východofranský kráľ, neskôr nemecký kráľ
 • od roku 962 (čistočne už od roku 800) existoval paralelne subjekt rímskonemecká ríša – vládcovia mali analogicky titul cisár Rímskej ríše a pod.
 • približne od čias Henricha II. mali králi ešte ďalší titul rímsky kráľ (Rex Romanorum), ktorý vlastne len formálne vyjadroval ich ašpiráciu na titul cisára
 • Nemecké kráľovstvo, a o to viac Svätá rímska ríša (nemeckého národa), boli až do konca svojej existencie vlastne len voľným zväzkom štátov (ktorých najmä v Nemecku bolo neúrekom) a moc vládcov bola slabá a stále klesala. Roku 1648 Svätá rímska ríša nemeckého národa stratila Švajčiarsko, Nizozemsko, Alsasko a väčšinu Talianska, a stala sa už len formálnou konfederáciou (vtedy už až asi) 300 samostatných štátov
 • Uhorsko (v protiklade k Čechám a Morave) nebolo nikdy súčasťou Svätej rímskej ríše

Vysvetlivky:
Počnúc Ottom III. platí:

 • Ak nie je uvedené inak, základné uvedené dátumy označujú vládu ako nemecký kráľ a cisár.
 • Ak sú vpravo uvedené zvláštne dátumy k vláde ako cisár, základné dátumy označujú vládu ako nemecký kráľ.

Karolovci upraviť

 • Ľudovít II. Nemec kráľ východofranský (843 – 876), kráľ bavorský od r. 826
 • Karolman kráľ podríše bavorskej (865/76 – 880)
 • Ľudovít III. kráľ podríše fransko-saskej (865/76 – 882), kráľ podríše bavorskej (880 – 82)
 • Karol III. Tlstý, kráľ podríše alemanskej (865/76 – 882), kráľ celej Východofranskej ríše (882 – 887), cisár (881 – 888)
 • Arnulf Korutánsky, kráľ východfranský od r. 887, cisár (896 – 899)
 • Ľudovít Dieťa, kráľ východofranský (900 – 911)

Konrádovci upraviť

 • Konrád I., kráľ východofranský/nemecký (911 – 918)

Ottonovci (Saská dynastia) upraviť

 • Henrich I. Vtáčnik, kráľ východofranský/nemecký (919 – 936)
 • Otto I. Veľký, kráľ východofranský/nemecký od r. 936, cisár (962 – 973) (Poznámka: Otto I. a jeho nástupcovia boli oficiálne cisármi (nemeckej) Rímskej ríše)
 • Otto II. (973 – 983), spolukráľ od r. 961, spolucisár od r. 967
 • Otto III. (983 – 1002), cisár od 996
 • Henrich II. Svätý (1002 – 1024), cisár od 1014

Sálska dynastia upraviť

 • Konrád II. (1024 – 1039), cisár od 1027
 • Henrich III. (1039 – 1056), cisár od 1046
 • Henrich IV. (1056 – 1106), cisár od 1084 (1077 – 1080 protikráľ Rudolf Švábsky, 1081 – 1088 protikráľ Herman Luxemburský, 1087 – 1096 spoluvládca Konrád)
 • Henrich V. (1106 – 1125), cisár od 1111

Supplinburgovci upraviť

Hohenstaufovci upraviť

Hohenstaufovci upraviť

Welfovci upraviť

Staufovci upraviť

 • Fridrich II. (1212 – 1250), cisár od 1220 (1220 – 1234 spolukráľ Henrich VII:, 1237 – 1250 spolukráľ Konrád IV., 1246 – 1247 protikráľ Henrich Raspe, 1247 – 1250 protikráľ Viliam Holandský)
 • Konrád IV. (1250 – 1254), nebol cisár, od r. 1237 spolukráľ (1250 – 1254 protikráľ Viliam Holandský)

Medzivládie upraviť

 • Viliam Holandský (1254 – 1256), nebol cisár, od r. 1247 protikráľ [Poznámka: Od 1254 je doložené, že sa rímskonemecká ríša volala Svätá rímska ríša]
 • Alfonz Kastílsky (1256), nebol cisár
 • Richard Cornwallský (1257 – 1271/1272), nebol cisár (protikráľ Alfonz Kastílsky)

Habsburgovci upraviť

Luxemburgovci upraviť

 • Henrich VII. Luxemburský (1308 – 1313), cisár od 1312
 • Ľudovít IV. Bavor(ský), Wittelsbachovci (1314 – 1347), cisár od 1328 (1314 – 1330 protikráľ Fridrich Pekný Habsburský)
 • Karol IV. (1347 – 1378), cisár od 1355 [Poznámka: český kráľ od roku 1346], (1349 protikráľ Günter – vojvoda zo Schwarzburgu, od 1376 spoluvládca Václav Luxemburský)
 • Václav IV. (1378 – 1400), nebol cisár, spoluvládca od roku 1376
 • Ruprecht Falcký, Wittelsbachovci, (1401 – 1410), nebol cisár; v podstate protikráľ, lebo Václav bol roku 1400 zosadený
 • Jošt Moravský (1410 – 1411), nebol cisár (protikráľ Žigmund Luxemburský)
 • Žigmund Luxemburský, (1411 – 1437), cisár od 1433 [Poznámka: český kráľ 1419 – 1420 a 1436 – 1437, uhorský kráľ 1387 – 1437]

Habsburgovci upraviť

 • Albrecht II.(1438 – 1439), nebol cisár
 • Fridrich III. (1440 – 1493), cisár od 1452
 • Maximilián I. (1486 – 1519), cisár od 1508
 • Karol V. (1519 – 1556), cisár od 1530 (Poznámky: (1) tiež španielsky kráľ od roku 1516, (2) od roku 1519 do roku 1806 sa Svätá rímska ríša volala Svätá rímska ríša nemeckého národa)
 • Ferdinand I. (1556 – 1564), cisár od 1556, kráľ už od roku 1531 ako spolukráľ/zástupca Karola V. (Poznámka: uhorský a český kráľ už od roku 1526)
 • Maximilián II. (1564 – 1576) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ]
 • Rudolf II. (1576 – 1612) [Poznámka: uhorský kráľ do r. 1608, český kráľ do r. 1611]
 • Matej II. (1612 – 1619) [Poznámka: uhorský kráľ od r. 1608, český kráľ od r. 1611]
 • Ferdinand II. (1619 – 1637) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ]
 • Ferdinand III. (1637 – 1657) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ] (1653 – 1654 ako spolukráľ/zástupca Ferdinand IV.)
 • Leopold I. (1658 – 1705) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ]
 • Jozef I. (1705 – 1711) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ]
 • Karol VI. (1711 – 1740) [Poznámka: tiež uhorský a český kráľ]
 • Karol VII. Albrecht, Wittelsbachovci, (1740 – 1745), cisár od 1742

Habsbursko-lotrinská dynastia upraviť

Roku 1806 Svätá rímska ríša nemeckého národa zanikla a František II. sa vzdal trónu

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť