Zoznam vodných tokov v povodí Tople

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam vodných tokov v povodí Tople obsahuje abecedný zoznam všetkých pomenovaných vodných tokov v rámci povodia Tople.

Názov vodného toku Hydrologické poradie Číslo recipienta Rád vodného toku
Albovec 4-30-09-026 4-30-09-2232 VII.
Andrejov potok 4-30-09-066 4-30-09-1573 VI.
Antišovec 4-30-09-016 4-30-09-2296 VII.
Babí potok 4-30-09-124 4-30-09-1069 VI.
Bačkovský potok 4-30-09-067,-182,-184 4-30-09-681 VI.
Bakovský potok 4-30-09-083 4-30-09-1401 VII.
Banský potok (prítok Olšavy) 4-30-09-176 4-30-09-746 VII.
Banský potok (prítok Tople) 4-30-09-003 4-30-09-2546 VI.
Bardejovský potok 4-30-09-063 4-30-09-1607 VII.
Barvienok 4-30-09-027 4-30-09-2189 VI.
Becherovský potok 4-30-09-054 4-30-09-1749 VII.
Belovežský potok 4-30-09-068 4-30-09-1546 VI.
Beskydský potok 4-30-09-019,-021,-022 4-30-09-2294 ?
Biely potok 4-30-09-138 4-30-09-972 VII.
Bobaľovka 4-30-09-140 4-30-09-967 VII.
Branisko 4-30-09-009 4-30-09-2426 VI.
Brezov 4-30-09-101 4-30-09-1261 VI.
Brezovský potok 4-30-09-121 4-30-09-1103 VII.
Brúsne 4-30-09-145 4-30-09-926 VI.
Bukoviansky potok 4-30-09-123 4-30-09-1085 VIII.
Busovský potok 4-30-09-035 4-30-09-2000 VIII.
Bystrička 4-30-09-032 4-30-09-2103 VII.
Bžiansky potok 4-30-09-134 4-30-09-992 VII.
Cabovský potok 4-30-09-179 4-30-09-701 VI.
Cerninka 4-30-09-081 4-30-09-1424 VI.
Cigeľský potok 4-30-09-033 4-30-09-2078 VIII.
Čaklovec 4-30-09-156 4-30-09-864 VII.
Čákov kanál 4-30-09-175 4-30-09-763 VII.
Černošina 4-30-09-093 4-30-09-1344 VI.
Čepcov 4-30-09-108 4-30-09-1220 VII.
Červeľ 4-30-09-104 4-30-09-1228 VII.
Čičava 4-30-09-160,-162,-164 4-30-09-815 VI.
Čičavský kanál 4-30-09-175 4-30-09-754 VI.
Čierny potok 4-30-09-038 4-30-09-1962 VII.
Čurlík 4-30-09-106 4-30-09-1226 VII.
Črchlinský potok 4-30-09-176 4-30-09-742 VII.
Daní potok 4-30-09-026 4-30-09-2209 VII.
Davidovský potok 4-30-09-177 4-30-09-728 VII.
Debra 4-30-09-038 4-30-09-???? VII.
Dubník 4-30-09-163 4-30-09-831 VII.
Dubový potok 4-30-09-010 4-30-09-2415 VII.
Dúbravský potok 4-30-09-143 4-30-09-942 VII.
Diaľny potok 4-30-09-083 4-30-09-1407 VII.
Fešarka 4-30-09-009 4-30-09-2440 VI.
Fijašský potok 4-30-09-120 4-30-09-1111 VII.
Frígľov potok 4-30-09-012 4-30-09-2370 VII.
Gerlachovský potok 4-30-09-023 4-30-09-2277 VI.
Hanušovský potok 4-30-09-130 4-30-09-1024 VII.
Harčarovský potok 4-30-09-051 4-30-09-1780 VIII.
Havranec 4-30-09-023 4-30-09-2287 VII.
Hažlínka 4-30-09-080 4-30-09-1437 VII.
Hažuch 4-30-09-049 4-30-09-1835 VIII.
Hermanovský potok 4-30-09-143 4-30-09-941 VI.
Hlboký potok (prítok Večného potoka) 4-30-09-010 4-30-09-24?? VII.
Hlboký potok (prítok Volianskeho potoka) 4-30-09-132 4-30-09-1014 VII.
Hlinský potok 4-30-09-150 4-30-09-896 VI.
Holubnícky potok 4-30-09-035 4-30-09-1995 VIII.
Hrabcov potok 4-30-09-120 4-30-09-1110 VII.
Hrabinky 4-30-09-126 4-30-09-1047 VII.
Hrabovec (prítok Medzianskeho potoka) 4-30-09-128 4-30-09-1040 VII.
Hrabovec (prítok Tople) 4-30-09-150 4-30-09-893 VI.
Hrabovský potok 4-30-09-069 4-30-09-1526 VI.
Hradisko 4-30-09-116 4-30-09-1167 VII.
Hradský potok 4-30-09-004 4-30-09-2533 VI.
Hrubov 4-30-09-137 4-30-09-979 VII.
Hrušinský jarok 4-30-09-156 4-30-09-865 VII.
Hučavka 4-30-09-175 4-30-09-762 VII.
Chmeľovský potok 4-30-09-056 4-30-09-1728 VII.
Chotárny potok (prítok Šibskej vody) 4-30-09-050 4-30-09-1825 VII.
Chotárny potok (prítok Tople, Bardejov) 4-30-09-065 4-30-09-1??? VI.
Chotárny potok (prítok Tople, Lukov) 4-30-09-008 4-30-09-2449 VI.
Chotárny potok (prítok Tople, Mokroluh) 4-30-09-039 4-30-09-1937 VI.
Chrasťový potok 4-30-09-177 4-30-09-734 VII.
Ivanov potok 4-30-09-151 4-30-09-890 VII.
Jasenovský potok 4-30-09-013 4-30-09-2334 VIII.
Jastrabie 4-30-09-154 4-30-09-880 VI.
Javorník 4-30-09-074 4-30-09-1475 VII.
Javorový potok 4-30-09-024 4-30-09-2258 VII.
Jirgov potok 4-30-09-070 4-30-09-???? VII.
Kamenec (prítok Tople, Chmeľová) 4-30-09-062,-064 4-30-09-1603 VI.
Kamenec (prítok Tople, Tarnov) 4-30-09-034,-036 4-30-09-1976 VI.
Kamenný potok 4-30-09-053 4-30-09-1771 VI.
Kášeľov potok 4-30-09-120 4-30-09-1112 VIII.
Klinský potok 4-30-09-095 4-30-09-1314 VII.
Kľušovský potok 4-30-09-049 4-30-09-1826 VII.
Kobylnica 4-30-09-123 4-30-09-1080 VII.
Kobylský potok 4-30-09-051 4-30-09-1795 VIII.
Kohútov 4-30-09-079 4-30-09-1442 VIII.
Kochanovský potok (prítok Černošiny) 4-30-09-091 4-30-09-1354 VII.
Kochanovský potok (prítok Koprivničky) 4-30-09-095 4-30-09-1316 VII.
Komorský potok 4-30-09-177 4-30-09-737 VII.
Kopanec 4-30-09-175 4-30-09-760 ?
Koprivnička 4-30-09-095,-097,-099 4-30-09-1277 VI.
Košiarny potok 4-30-09-167 4-30-09-790 VIII.
Košiarsky potok 4-30-09-113 4-30-09-1185 VII.
Kozinec 4-30-09-056 4-30-09-1726 VII.
Kožiansky potok 4-30-09-083 4-30-09-1395 VI.
Kračúnovský potok 4-30-09-109 4-30-09-1219 VII.
Krátky kanál 4-30-09-175 4-30-09-757 VII.
Kremeniak 4-30-09-166 4-30-09-805 VII.
Krivský potok 4-30-09-026 4-30-09-2196 VII.
Krížovský potok 4-30-09-003 4-30-09-2555 VI.
Kručovský kanál 4-30-09-164 4-30-09-816 VII.
Kukovský potok 4-30-09-103 4-30-09-1233 VII.
Kurimka 4-30-09-074 4-30-09-1463 VII.
Kurovec 4-30-09-030 4-30-09-2161 VI.
Lazy 4-30-09-175 4-30-09-758 VIII.
Lenartovský potok 4-30-09-012 4-30-09-2389 VII.
Lieštinský potok 4-30-09-059 4-30-09-1669 VIII.
Lipovec 4-30-09-028 4-30-09-2176 VI.
Lipovka 4-30-09-076 4-30-09-1454 VII.
Lomnica 4-30-09-166,-168 4-30-09-786 VI.
Lukavica 4-30-09-051 4-30-09-1779 VII.
Lužiansky potok 4-30-09-094 4-30-09-1337 VI.
Lysý potok 4-30-09-130 4-30-09-1039 VIII.
Magdanec 4-30-09-098 4-30-09-1282 VII.
Malý Rybný potok 4-30-09-013 4-30-09-2341 VIII.
Manov kanál 4-30-09-013 4-30-09-511 VI.
Medvedí potok (prítok Lomnice) 4-30-09-167 4-30-09-789 VII.
Medvedí potok (prítok Slatvinca) 4-30-09-026 4-30-09-2217 VII.
Medziansky potok 4-30-09-125,-127,-129,-131 4-30-09-1021 VI.
Miháľovský potok 4-30-09-045 4-30-09-1860 VIII.
Michalová 4-30-09-085 4-30-09-1391 VII.
Mníchovský potok 4-30-09-040 4-30-09-1920 VI.
Moliterka 4-30-09-042 4-30-09-1911 VI.
Mostík 4-30-09-034 4-30-09-2043 VII.
Nemecký potok 4-30-09-026 4-30-09-2229 VII.
Norice 4-30-09-006 4-30-09-2490 VII.
Noskrica 4-30-09-076 4-30-09-1455 VIII.
Obšár 4-30-09-007 4-30-09-2471 VI.
Obšarský potok 4-30-09-033 4-30-09-2061 VIII.
Obyčka 4-30-09-069 4-30-09-1539 VI.
Olšava 4-30-09-177 4-30-09-724 VI.
Olšavka 4-30-09-176 4-30-09-739 VII.
Oľchovec 4-30-09-033 4-30-09-2053 VII.
Oľmov 4-30-09-016 4-30-09-2295 VI.
Oľšavčanka 4-30-09-090 4-30-09-1358 VII.
Oľšavec 4-30-09-012 4-30-09-2375 VII.
Onderkov potok 4-30-09-183 4-30-09-693 VII.
Palovický potok 4-30-09-067 4-30-09-1557 VI.
Paľov potok 4-30-09-162 4-30-09-839 VII.
Petkovský jarok 4-30-09-147 4-30-09-915 VI.
Pivničný potok 4-30-09-035 4-30-09-1988 VIII.
Podlazný potok 4-30-09-161 4-30-09-840 VII.
Podlazský potok 4-30-09-092 4-30-09-1347 VII.
Podrožný potok 4-30-09-011 4-30-09-2397 VII.
Podstavenec 4-30-09-049 4-30-09-1840,-1841 IX.
Poliansky kanál 4-30-09-184 4-30-09-685 VII.
Poruba 4-30-09-136 4-30-09-983 VII.
Porúbka 4-30-09-086 4-30-09-1392 VII.
Priehybský potok 4-30-09-033 4-30-09-2062 VIII.
Prilajná 4-30-09-157 4-30-09-860 VII.
Račí potok 4-30-09-112 4-30-09-119? VII.
Radomka 4-30-09-117,-119,-121 4-30-09-1098 VI.
Radomský potok 4-30-09-117 4-30-09-1163 VII.
Rakovec (prítok Kamenca) 4-30-09-057 4-30-09-1710 VII.
Rakovec (prítok Oľmova) 4-30-09-020 4-30-09-2323 VII.
Rakovec (prítok Tople, Lomnica) 4-30-09-174 4-30-09-768 VI.
Rakovec (prítok Tople, Rokytov) 4-30-09-037 4-30-09-1969 VI.
Rakovica 4-30-09-054 4-30-09-1755 VII.
Regetovská voda 4-30-09-055 4-30-09-1732 VII.
Richvaldský potok 4-30-09-045,-047 4-30-09-1846 VII.
Rosucká voda 4-30-09-061 4-30-09-16?? VII.
Rovienka 4-30-09-034 4-30-09-2024 VII.
Rusínovský potok 4-30-09-007 4-30-09-2476 VI.
Sandrov potok 4-30-09-124 4-30-09-1077 VII.
Skrabský potok 4-30-09-144 4-30-09-935 VI.
Slaný potok 4-30-09-151,-152 4-30-09-883 VI.
Slatvinec 4-30-09-024,-026 4-30-09-2192 VI.
Slatvinský potok 4-30-09-038 4-30-09-1960 VII.
Soboška 4-30-09-119 4-30-09-1121 VII.
Solisko 4-30-09-025 4-30-09-2240 VII.
Spálený potok 4-30-09-066 4-30-09-1589 VII.
Starý potok 4-30-09-045 4-30-09-1866 VIII.
Stavenec 4-30-09-039 4-30-09-1943 VI.
Stebnícky potok 4-30-09-060 4-30-09-1657 VIII.
Strechovský potok 4-30-09-179 4-30-09-717 VII.
Studničný potok 4-30-09-081 4-30-09-1433 VII.
Stuliansky potok 4-30-09-096 4-30-09-1292 VII.
Suchovlčí potok 4-30-09-006 4-30-09-2491 VII.
Suchý potok 4-30-09-123 4-30-09-1082 VIII.
Sveržovka 4-30-09-035 4-30-09-1983 VII.
Šapinský potok 4-30-09-118 4-30-09-1142 VIII.
Ščepánka 4-30-09-007 4-30-09-2465 VI.
Šialený potok 4-30-09-160 4-30-09-850 VII.
Šibská voda 4-30-09-044,-050,-052 4-30-09-1773 VI.
Šindliarka 4-30-09-072,-073 4-30-09-1492 VII.
Širské 4-30-09-016 4-30-09-2300 VIII.
Španie 4-30-09-021 4-30-09-2308 VII.
Špankovský potok 4-30-09-010 4-30-09-2408 VII.
Temrava 4-30-09-061 4-30-09-1653 VIII.
Tisovec 4-30-09-046 4-30-09-1849 VIII.
Titeľ 4-30-09-017 4-30-09-2309 VII.
Tomáškov potok 4-30-09-162 4-30-09-835 VII.
Topľa 4-30-09-069,-070,-082,-102,-124,-185 4-30-09-680 V.
Topoľa 4-30-09-103,-105,-107,-109 4-30-09-1218 VI.
Trnava 4-30-09-172 4-30-09-777 VI.
Trosťa 4-30-09-081 4-30-09-1425 VII.
Uhliskový potok 4-30-09-150 4-30-09-897 VII.
Valkovský potok 4-30-09-118 4-30-09-1135 VII.
Vavrovka 4-30-09-159 4-30-09-852 VI.
Večný potok 4-30-09-013 4-30-09-2332 VI.
Veľký Rybný potok 4-30-09-013 4-30-09-2333 VII.
Vesná 4-30-09-018 4-30-09-2310 VIII.
Vlačiansky potok 4-30-09-124 4-30-09-1063 VI.
Vlčinec 4-30-09-111 4-30-09-1198 VII.
Vlčí potok 4-30-09-006 4-30-09-2489 VI.
Voliansky potok 4-30-09-133,-137,-139,-141 4-30-09-966 VI.
Vovčinec 4-30-09-033 4-30-09-2080 VIII.
Výška 4-30-09-023 4-30-09-2285 VI.
Zámutovský potok 4-30-09-156,-158 4-30-09-858 VI.
Zárubský potok 4-30-09-177 4-30-09-731 VII.
Zbojnícky potok 4-30-09-063 4-30-09-1610 VIII.
Zlatiansky potok 4-30-09-038 4-30-09-1949 VI.
Zlatníček 4-30-09-149 4-30-09-906 VI.
Železný potok 4-30-09-095 4-30-09-1323 VII.