Črchlinský potok[1] je potok v regióne Horný Zemplín pretekajúci severozápadnou a centrálnou časťou územia obce Banské v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Je to ľavostranný prítok Olšavy, ktorá ústi do Tople; má dĺžku 3,1 km. Je vodným tokom VII. rádu. Hydrologické poradie (číslo povodia): 4-30-09-742. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Slanské vrchy, geomorfologický podcelok Makovica[2].

Črchlinský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okres Vranov nad Topľou
Obec Banské
Prameň Slanské vrchy, Makovica
 - poloha Črchlina
 - výška 686 m
 - súradnice 48°49′57″S 21°32′12″V / 48,8324°S 21,5368°V / 48.8324; 21.5368
Ústie Olšava
 - poloha Banské, Slanské vrchy, Makovica
 - výška 326 m
 - súradnice 48°49′44″S 21°34′18″V / 48,8290°S 21,5716°V / 48.8290; 21.5716
Dĺžka 3,1 km
Rád toku VII.
Hydrologické poradie 4-30-09-742
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v nadmorskej výške 686 m n. m. v lesnom extraviláne na juhovýchodnom úbočí vrchu Črchlina s nadmorskou výškou 899 m n. m. vo vzdialenosti 1 km juhozápadne od najvyššieho bodu vrchu, 600 m juhovýchodne od trojchotárnika obcí Banské, Rankovce a Juskova Voľa, v severozápadnej časti územia obce Banské, v geomorfologickom celku Slanské vrchy, v geomorfologickom podcelku Makovica.

Opis toku

upraviť

Tečie východným smerom a tento smer si s drobnými odchýlkami zachováva až do svojho zaústenia, preteká lesným extravilánom, v nadmorskej výške 482 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok a vo výške 460 m n. m. ľavostranný bezmenný prítok, oba vodné toky v suchšom období roka bez vody, ľavým brehom obmýva lesným náletom kontaminované pole Za Michničkami, les sa občas strieda s trvalým trávnym porastom, v nadmorskej výške 355 m n. m. vyteká z lesa a vteká do intravilánu obce Banské, po 80 m toku priberá v nadmorskej výške 352 m n. m. ľavostranný bezmenný prítok odvodňujúci Jurčovu dolinu, sleduje hlavnú ulicu obce Banské ako centrálnu os jej intravilánu a v nadmorskej výške 326 m n. m. ústi do Olšavy ako jej ľavostranný prítok.[3][4][5] Pramení, preteká a ústi v geomorfologickom celku Slanské vrchy, v južnej časti geomorfologického podcelku Makovica[6].

Pôvod názvu

upraviť

Vodný tok má pôvod v názve vrchu Črchlina s nadmorskou výškou 1 042 m n. m. na juhovýchodnom úbočí ktorého potok tečie. Z toponyma Črchlina rozšírením o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Črchlinský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7].

Názov zalesneného vrchu Črchlina, ktorého lesný pokryv je aj v súčasnosti čiastočne pretkaný pozemkami trvalých trávnych porastov (lúkami a pasienkami), má pôvod vo všeobecnom podstatnom mene črchľa vo význame časť lesa, v ktorom sa lúpala kôra zo stromov, aby vyschli, vyčrchlené miesto, ktoré bolo rozšírené toponymickým formantom miesta -ina. Motivantom pomenovacieho procesu bol charakteristický výskyt vyčrchleného miesta v priestore vrchu v čase pomenovania. Črchlenie bol jeden zo stredovekých spôsobov odlesňovania, transformácie lesných pozemkov na kultúrnu pôdu - poľnohospodárske pozemky. Najskôr sa obsekala, olúpala kôra dookola kmeňa stromu, aby vyschol, neskôr sa očrchlené vyschnuté stromy vytínali a potom sa klčovaním získavala užitočná, kultúrna pôda. Podstatné meno črchľa je v súčasnej slovenčine vysunuté na okraj jej slovnej zásoby.[8] Najstarší doložený písomný doklad na výskyt názvu obce Banské je z roka 1397. V roku 1990 bola štandardizovaná podoba hydronyma Črchlinský potok[9]. Porovnaj aj hydronymá napr. Črchľový potok, Črchľový potok, Črchľový potok, Črchľový potok, Črchľa, Črchľa.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] (cit. 2021-11-21).
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2021-11-22].
  3. Priebeh vodného toku Črchlinský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2021-11-23].
  4. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 22, 51, 89. Bratislava 1976. 79-002-76.
  5. Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou A16. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, P-321/1990 zo 16.7.1990. 81 s. S. 14, 65, 69, 77. ISBN 80-7103-011-2.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 99. 079-902-87 NVA.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 66, 67.
  8. Milan Majtán. Historický slovník slovenského jazyka. Zväzok 1, A-J. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1. S. 224.
  9. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 16, 60. ISBN 80-85164-17-5.