Ľadovcové údolie alebo trog je údolím, ktoré vzniká pôsobením eróznej činnosti postupujúceho ľadovca. Prierez takéhoto údolia má tvar písmena „U“.

Ľadovcové údolie typického tvaru písmena U blízko Káčaňdžunga.

Ľadovec vznikajúci v kare má tendenciu zostupovať po zakrivenom zemskom povrchu do miest s nižšou nadmorskou výškou. Ľadovec v podstate pomaly odteká z miesta svojho vzniku. Počas tohoto presunu tlačí pred (a pod) sebou veľkú zmes úlomkov (klastov), ktoré sú vo vzájomnej interakcii s okolím. Tlak pôsobiaci na úlomky sa prejavuje tým, že sa postupne zabárajú do podložia, ktoré obrusujú a poškodzujú, čím formujú údolie.

Rýchlosť obrusovania je závislá na odolnosti rozrušovanej horniny a na spádnici, po ktorej ľadovec odteká. Stáva sa, že čím viac ľadovec rozrušuje podklad, tým väčšiu spádnicu vytvára a tým aj rýchlejšie odteká a urýchľuje eróznu činnosť. Vplyvom tlačiacej masy úlomkov sa údolie neustále prehlbuje a rozširuje.

Sú známe prípady, keď sa ľadovcové údolie prehĺbilo o 200 metrov a v prípade nórskych fjordov dokonca až o 2 km (tu je ale problematika zložitejšia, pretože na škandinávskom polostrove došlo aj k tektonickému výzdvihu litosféry).

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť