Úplazový potok[1] je potok v regióne Horehronie na území obce Pohorelá v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry v geomorfologickom podcelku Kráľovohoľské Tatry.[2] Je pravostranným prítokom Kopanického potoka v povodí Hrona a má dĺžku 3,9 km. Je vodným tokom IV. rádu.

Úplazový potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Banskobystrický kraj
Okres Brezno
Obec Pohorelá
prameň Pohorelá
 - poloha Ždiarske sedlo (sedlo)
 - výška 1 425 m
 - súradnice 48°53′50″S 20°03′02″V / 48,8971°S 20,0505°V / 48.8971; 20.0505
Ústie Kopanický potok
 - poloha Pohorelá
 - výška 827 m
 - súradnice 48°52′24″S 20°01′58″V / 48,8734°S 20,0329°V / 48.8734; 20.0329
Dĺžka 3,9 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-23-01-4308
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v severnej časti územia obce Pohorelá v 1 425 m n. m. v lesnom extraviláne na južnej strane hrebeňa Nízkych Tatier tesne pod sedlom Ždiarske sedlo.

Opis toku

upraviť

Od prameňa preteká dolinou Pod úplazom, pravým brehom obmýva les Pod úplazíkom,[3] v 1 066 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok, v 1 018 m n. m. priberá ďalší pravostranný prítok potok Macková, pravým brehom obmýva vrch Grapa s 965 m n. m., ústi do Kopanického potoka v 827 m n. m. ako jeho pravostranný prítok v povodí Hrona. Vodný tok Úplazový potok má dva významnejšie prítoky.[4][5]

Pôvod názvu

upraviť

Motivantom názvu vodného toku Úplazový potok na území obce Pohorelá v období pomenovacieho procesu bola dolina Pod úplazom, prípadne les Pod úplazíkom v blízkosti prameňa vodného toku[6] s významom umiestený pod strmým, prudkým svahom, pod strmou stráňou. Z toponyma Pod úplazom rozšírením o formant -ový bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložený z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Úplazový potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7] Názov vodného toku Úplazový potok bol štandardizovaný v roku 2007.[8] V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Úplazový potok je jedinečným hydronymom (marec 2022).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-04-04.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-04-04]
  3. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-187/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 35, 75. 079-911-87 GNO.
  4. https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa/detail/ease/zbgis/EBF9C9BB-6646-434F-8560-1C966ACC2307?pos=48.885269,20.041189,15 Priebeh vodného toku Úplazový potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-04-04].
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 68, 209. 079-902-87 NVA
  6. Geografické názvy okresu Banská Bystrica A7. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-187/1987 z 3.6.1987. 146 s. S. 35, 75. 079-911-87 GNO.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [4] [cit. 2022-04-04.]