Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

výzkumný ústav Akademie věd České republiky

Ústav pre českú literatúru AV ČR je verejná výskumná inštitúcia so sídlom v Prahe, zriadená Akadémiou vied Českej republiky s cieľom vykonávať vedecký výskum českej literatúry, prispievať k využitiu jeho výsledkov a zaisťovať výskumnú infraštruktúru. Jeho činnosť zahŕňa literárnu históriu a teóriu, lexikografiu, editologii, textologii, bibliografii a ďalšie literárnovedné disciplíny. Vydáva časopis Česká literatura, prevádzkuje knižnicu a niekoľko internetových databáz (Slovník českej literatúry po roku 1945 on-line, Česká elektronická knižnica, digitalizovaný archív časopisov, Bibliografia českej literárnej vedy ai.) Je pokračovateľom Ústavu pro českou literaturu Československej akadémie vied a umení, vzniknutého v septembri 1948.

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Právna formaverejná výskumná inštitúcia
Založená1. september 1949
SídloNa Florenci 3/1420
110 00 Praha 1[1], Česko
VedeniePhDr. Petr Šámal, Ph.D.
(riaditeľ)[2]
Územný rozsahČesko
Člen skupinyAkademie věd České republiky
Web[1]

Okrem sídla v Prahe má aj pobočku v Brne.[1]

Činnosť a poslanie upraviť

Ústav pre českú literatúru AV ČR, v.v.i., je vedecký ústav, ktorý zabezpečuje základný výskum českej literatúry od počiatkov do súčasnosti.[3] Podľa platnej zriaďovacej listiny z 28. júna 2006 bol zriadený s cieľom uskutočňovať vedecký výskum v oblasti českej literatúry, prispievať k využitiu jeho výsledkov a zabezpečovať infraštruktúru výskumu.[4] Venuje sa literárnej histórii a teórii, literárnovednej lexikografiu, editologii, textologii, bibliografii a iným odborom literárnej vedy.[3]

Podľa výročnej správy za rok 2010 je jediným neuniverzitnom pracoviskom v Česku, ktoré vykonáva základný literárnovedný výskum. Je hlavnou inštitúciou literárnovednej bohemistiky vo svetovom meradle.[5]

Služby pre verejnosť upraviť

UCL okrem vedeckej činnosti zriaďuje a udržiava informačné zdroje, prístupné pre širokú verejnosť. Patria k nim:

Publikácie upraviť

UCL vydáva dvojmesačník Česká literatura. Ročníky 1953-2000 sú sprístupnené prostredníctvom projektu Kramerius AV ČR. Vydáva aj knižné publikácie v niekoľkých edíciách (Edícia K, Dokumenty, Theoretica & historica, Varianty).[9]

Hodnotenie upraviť

Na konci roka 2010 bol UCL jedným z pätnástich popredných českých vedeckých ústavov, zahrnutých do Medzinárodného auditu vedy, výskumu a inovácií v Česku vedeného spoločnosťou Technopolis. Výsledná správa spomenula unikátnu a fundamentálnu úlohu UCL vo výskume českej literatúry a literárnej kultúry. Ocenila veľké úsilie, ktoré ústav venuje sprístupneniu získaných poznatkov elektronicky prostredníctvom internetu, ako unikátny a vynikajúci z hľadiska kvality a rozsahu. Na záver uviedla, že UCL je strediskom mimoriadneho významu ako pre Česko, tak pre zahraničných bohemistov.[10]

História upraviť

Založenie výskumného ústavu pre českú literatúru sa začalo pripravovať na pôde Československej akadémie vied a umení v roku 1946, krátko po založení Ústavu pro jazyk český. Organizačný poriadok bol schválený v júni 1947, Ústav pre českú literatúru začal pracovať 1. septembra 1948. Roku 1953 bol začlenený do Československej akadémie vied a v roku 1993 do Akadémie vied Českej republiky.[11]

Referencie upraviť

 1. a b Adresa [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, [cit. 2015-03-09]. Dostupné online. Archivované 2015-02-27 z originálu.
 2. Vedení ústavu [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, [cit. 2015-03-09]. Dostupné online.
 3. a b Ústav pre českú literatúru - základné informácie [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online.
 4. Zriaďovacie listina UCL [online]. Akademie věd České republiky. Dostupné online. Archivované 2015-09-23 z originálu.
 5. Výročná správa o činnosti a hospodárení UCL AV ČR, vvi , za rok 2010. s. 6. [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online. Archivované 2020-04-09 z originálu.
 6. a b Výročná správa o činnosti a hospodárení UCL AV ČR, vvi , za rok 2010. s. 16-17 [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online. Archivované 2020-04-09 z originálu.
 7. Slovník českej literatúry [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online.
 8. Česká elektronická knižnica [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online.
 9. Publikácie vydané v UCL [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 10. Výročná správa 2010, s. 7-8 [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online. Archivované 2020-04-09 z originálu.
 11. História ústavu [online]. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Dostupné online. Archivované 2017-03-03 z originálu.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky na českej Wikipédii.

Externé odkazy upraviť