Ľudovít Benický

rozlišovacia stránka

Ľudovít Benický alebo Ľudovít Beniczky (maď. Beniczky Lajos) môže byť:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Szinneyi, József, ed. (1891), „Beniczky Lajos“, Magyar írók élete és munkái, I. (Aachs–Bzenszki), Budapest: Hornyánszky 
  2. „Benický, Ľudovít (Beniczky)“, Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990), I. zväzok, A – D (1. vyd.), Martin: Matica slovenská, 1986, str. 214 
  3. „Benický, Ľudovít (Beniczky)“, Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990), I. zväzok, A – D (1. vyd.), Martin: Matica slovenská, 1986, str. 214 
  4. „BENICKÝ, Ľudovít“, Biografický lexikón Slovenska, I. zväzok, A – B, Martin: Slovenská národná knižnica; Národný biografický ústav, 2002, str. 359, ISBN 80-89023-16-9 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.