Ľudovít Némethy (* 29. február 1840, Budín – † 8. október 1917, Bojná) bol uhorský cirkevný historik a knihovník.

Ľudovít Némethy
cirkevný historik a knihovník
Narodenie29. február 1840
Budín, Rakúske cisárstvo
Úmrtie8. október 1917 (77 rokov)
Bojná, Rakúsko-Uhorsko

Študoval na gymnáziu v Budíne, Trnave, Bratislave, teológiu v Ostrihome, bol vysvätený za kňaza. Bol kaplanom v Szomore, v Budíne, v Budapešti-Belvárosi, bol učiteľom náboženstva v šľachtických rodinách a na učiteľskom ústave, v r. 1888 bol farárom v Ostrihome-Vizivárosi, r. 1892 bol arcibiskupským knihovníkom a od r. 1908 špirituálom šk. bratov v Bojnej.

Je autorom početných cirkevno-historických prác, z ktorých nekrológium a historický schematizmus kňazov a fár ostrihomskej arcidiecézy majú dodnes pramennú hodnotu. Prispieval do periodík Relígió, Magyar Állam, Magyar Korona, Katholikus Hetilap, Kelet Népe, Új Magayr Sion a i.

Dielo upraviť

  • Budavár régi helyrajza, 1885
  • Necrologium sacerdotum archidioecesis Strigoniensis ab anno 1737 – 1889, 1889
  • Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis, 1894
  • Adatok a kassai vértanuk történetéhez, 1899
  • a i.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť