Šípka

(Presmerované z Šípky)

Šípka môže byť:

Šípky môže byť:

 • množné číslo slova šípka
 • hra (pôvodom zo Spojeného kráľovstva), v ktorej sa hádže rôznofarebnými špicatými predmetmi v tvare šípky na terč, po angl. darts[17], pozri šípky (hra)

ZdrojeUpraviť

 1. a b c šípka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 738.
 2. Pfeil [online]. duden.de, [cit. 2019-04-04]. Dostupné online.
 3. a b šipka. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 7. R – Š. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 528.
 4. šípka. In: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. vyd. Zväzok 4 R – Š. Bratislava : Veda, 1990. 758 s. ISBN 80-224-0079-3. S. 685.
 5. šipka. In: Slovník spisovného jazyka českého. 1. vyd. Zväzok III R – U. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1966. 1079 s. Dostupné online.
 6. šípka. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 704.
 7. Z našej prírody : rastlíny, horniny, minerály, skamenelíny. 2. dopl. vyd. Bratislava : Príroda, 1984. 401 s. S. 72.
 8. a b BARANEC, Tibor; POLÁČIKOVÁ, Mária; KOŠŤÁL, Jaroslav. Systematická botanika. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001. S. 95.
 9. A Systematic Treatment of Fruit Types [online]. worldbotanical.com, [cit. 2019-04-04]. Dostupné online.
 10. MACHEK, Václav. Drobné výklady o jménech rostlin. Naše řeč, 1944, roč. 28, čís. 8, s. 175-180. Dostupné online [cit. 2019-04-04]. ISSN 2571-0893.
 11. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok 1 A – Z. Bratislava : Alfa, 1982. 924 s. S. 529.
 12. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok 1 A – Z. Bratislava : Alfa, 1982. 924 s. S. 49.
 13. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok 1 A – Z. Bratislava : Alfa, 1982. 924 s. S. 737.
 14. a b c d arrow. In: HLAVENKA, Jiří, a kol. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. 3. vyd. Praha : Computer Press, 1997. 452 s. ISBN 80-7226-023-5. S. 24.
 15. PECINOVSKÝ, Josef; PECINOVSKÝ, Rudolf. Word 2010 : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 229 s. (Průvodce.) Dostupné online. ISBN 978-80-247-3498-9. S. 60.
 16. KŘÍŽ, Jaromír. Velký frekvenční slovník počítačů. 2. rozš. vyd., 5. přeprac. Ostrava : Montanex, 1995. 510 s. ISBN 80-85780-47-X. S. 58.
 17. šípky. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok S – Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 1064 s. ISBN 80-7181-768-6. S. 404.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.