Šablóna:Infobox geochronologická jednotka

{{{Nazov}}}
Zaradenie
Útvar
Časové rozpätie
(v miliónoch rokov)
Začiatok
Koniec trvá
Trvanie −0


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Táto šablóna je vhodná na popis geochronologických jednotiek periód, niektoré údaje možno vynechať, ak je to potrebné, príp., ak chýbajú relevantné dáta. Do dokumentu sa vkladá nasledovne:

{{Infobox geochronologická jednotka
 | Nazov= 
 | Mapa= 
 | O2= 
 | CO2= 
 | Teplota= 
}}

Parametre

  • Nazov – názov jednotky (povinný parameter)
  • Mapa – Mapa/obrázok (nepovinný parameter)
  • O2 – priemerný obsah O2 v atmosfére (nepovinný parameter)
  • CO2 – priemerný obsah CO2 (nepovinný parameter)
  • Teplota – priemerná teplota (nepovinný parameter)
  • Ostatné parametre (ako sú farby, predchádzajúce, nasledujúce a nadradené jednotky, začiatok a koniec trvania si šablóna automaticky preberá z tejto šablóny (hlavne jej podšablón)
  • Časová os určitej jednotky je pripojená automaticky (ak samozrejme existuje). Tieto šablóny sa nachádzajú v kategórii časových osí

Príklady použitia

Paleogén
Zaradenie
Perióda kenozoika
← krieda neogén →
Časové rozpätie paleogénu
(v miliónoch rokov)
Začiatok 65,5 (± 0,3)
Koniec 23,03 (± 0,05)
Trvanie 42,47
Charakteristika atmosféry paleogénu
(hodnoty veličín sú priemery za celé obdobie trvania)
Priemerný obsah kyslíka 26 obj. %
(130 % oproti dnešku)
Priemerná koncentrácia CO2 500 ppm
(2-násobok oproti dnešku)
Priemerná teplota 18 °C
(4 °C nad dneškom)
{{Infobox geochronologická jednotka
 | Nazov=Paleogén 
 | Mapa=
 | O2=26
 | CO2=500
 | Teplota=18
}}Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.