Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie/Use/Verwenden

SK: Šablóna OBD (obyvatelia dátum) je pomocná šablóna pre zobrazenie dátumu k počtu obyvateľov sídelných jednotiek v rôznych krajinách.

Šablóny sú k dispozícii pre nasledujúce krajiny: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBD|''štát''|''kód''}}
{{OBD|''štát''|''kód''|''formát dátumu''}}

Nepovinný parameter formát dátumu, konštanty viď. šablóna {{Dátum}}.


EN: The template OBD (obyvatelia dátum)is performed to read the date of counting the population of templates for various countries.

Templates are available for following countries: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBD|''country''|''code for the unit''}}


DE: Die Vorlage OBD (obyvatelia dátum) ist eine Hilfsvorlage zur Ausgabe des Erstellungsdatums der Metadaten-Vorlagen verschiedener Länder.

Vorlagen sind verfügbar für folgende Länder: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBD|''Land '|''Code für die Verwaltungseinheit''}}

Príklady/Samples/Beispiele

Vyplnená šablóna/Call/Aufruf Výsledok/Result/Ergebnis Miesto/Location/Ort
Slovensko
{{OBD|SK}} 31. december 2023 Slovensko
{{OBD|SK||dmr1}} 31. 12. 2023 Slovensko
{{OBD|SK|4}} 31. december 2023 Nitriansky kraj
{{OBD|SK|407|dmrg|a}} 31. decembra 2023 Okres Zlaté Moravce
{{OBD|SK|500828}} 31. december 2023 Topoľčianky
Rakúsko
{{OBD|AT}} 1. január 2020 Rakúsko
{{OBD|AT|9}} 1. január 2020 Viedeň
{{OBD|AT|8}} 1. január 2020 Vorarlbersko
{{OBD|AT|317}} 1. január 2020 Bezirk Mödling
Česko
{{OBD|CZ|010554782}} 1. január 2014 Praha
Maďarsko
{{OBD|HU|3}} 1. január 2011 group 3

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.