Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie/Use/Verwenden

SK: Šablóna OBP (obyvatelia počet) je pomocná šablóna pre zobrazenie počtu obyvateľov sídelných jednotiek v rôznych krajinách.

Šablóny sú k dispozícii pre nasledujúce krajiny: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBP|''štát''|''kód''}}


EN: The template OBP (obyvatelia počet)is performed to read the number of population out of templates for various countries. The number will be shown with a space as separator with values bigger than 999.

Templates are available for following countries: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBP|''country''|''code for the unit''}}


DE: Die Vorlage OBP (obyvatelia počet) ist eine Hilfsvorlage zur Ausgabe der Einwohnerzahl der Metadaten-Vorlagen verschiedener Länder. Die Formatierung erfolgt mit Leerzeichen bei Werten über 999.

Vorlagen sind verfügbar für folgende Länder: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBP|''Land '|''Code für die Verwaltungseinheit''}}


Príklady/Samples/Beispiele

Vyplnená šablóna/Call/Aufruf Výsledok/Result/Ergebnis Miesto/Location/Ort
Slovensko
{{OBP|SK}} 5 424 687 Slovensko
{{OBP|SK|4}} 668 301 Nitriansky kraj
{{OBP|SK|407}} 40 765 Okres Zlaté Moravce
{{OBP|SK|500828}} 2 617 Topoľčianky
Rakúsko
{{OBP|AT}} 8 901 064 Rakúsko
{{OBP|AT|9}} 1 911 191 Viedeň
{{OBP|AT|8}} 397 139 Vorarlbersko
{{OBP|AT|317}} 119 115 Bezirk Mödling
Česko
{{OBP|CZ|010554782}} 1 243 201 Praha
Maďarsko
{{OBP|HU|25584}} 131 267 Győr

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.