Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie/Use/Verwenden

SK: Šablóna OBZ (obyvatelia zdroj) je pomocná šablóna pre zobrazenie zdroja k počtu obyvateľov sídelných jednotiek v rôznych krajinách.

Šablóny sú k dispozícii pre nasledujúce krajiny: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBZ|''štát''|''kód''}}


EN: The template OBZ (obyvatelia zdroj)is performed to read the source of counting the population of templates for various countries.

Templates are available for following countries: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBZ|''country''|''code for the unit''}}


DE: Die Vorlage OBD (obyvatelia zdroj) ist eine Hilfsvorlage zur Ausgabe der Quelle der Metadaten-Vorlagen verschiedener Länder.

Vorlagen sind verfügbar für folgende Länder: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBD|''Land '|''Code für die Verwaltungseinheit''}}

Príklady/Samples/Beispiele

Vyplnená šablóna/Call/Aufruf Výsledok/Result/Ergebnis Miesto/Location/Ort
Slovensko
{{OBZ|SK}} Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2024-03-28, [cit. 2024-04-10]. Dostupné online. Slovensko
{{OBZ|SK|500828}} Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2024-03-28, [cit. 2024-04-10]. Dostupné online. Topoľčianky
Rakúsko
{{OBZ|AT}} Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 1.1.2020)Štatistika Rakúsko - populácia na začiatku rokov 2002–2020 podľa obcí (stav oblasti 1. 1. 2020)] Rakúsko
{{OBZ|AT|9}} Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 1.1.2020) → Štatistika Rakúsko - populácia na začiatku rokov 2002–2020 podľa obcí (stav oblasti 1. 1. 2020) Viedeň
{{OBZ|AT|8}} Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 1.1.2020) → Štatistika Rakúsko - populácia na začiatku rokov 2002–2020 podľa obcí (stav oblasti 1. 1. 2020) Vorarlbersko
{{OBZ|AT|317}} Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 1.1.2020) → Štatistika Rakúsko - populácia na začiatku rokov 2002–2020 podľa obcí (stav oblasti 1. 1. 2020) Bezirk Mödling
Česko
{{OBZ|CZ|010554782}} Český statistický úřad – Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2014 (PDF; 504 KiB) Praha
Francúzsko
{{OBZ|FR|75056}} Populations légales 2011 (xls, 8,12 MB) Paríž
Maďarsko
{{OBZ|HU|3}} A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. group 3

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.