Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie/Use/Verwenden

SK: Šablóna OBH (Hustota obyvateľstva) je pomocná šablóna pre výpočet hustoty obyvateľstva sídelných jednotiek v rôznych krajinách. Nepovinný parameter ďalší text = 1 pridá za vypočítané číslo - obyv./km ².

Šablóny sú k dispozícii pre nasledujúce krajiny: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBH|''štát''|''kód''|''rozloha v km²''|''číslice za desatinnou čiarkou''|''ďalší text''}}


EN: The template OBH (Population density)is performed to calculate the number of population out read of templates for various countries per areaunit (sqare-kilometre). The number will shown formatted, with digit group after comma depending after the number as parameter. Optional can be shown an additional text Pop. per km²

Templates are available for following countries: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBH|''country''|''code for the unit''|Enlargement of area (km²)|''digits after comma'' optional (if empty no digits after comma)|''additional text'' (optional)}}


DE: Die Vorlage OBH ([[:de:Bevölerungsdichte|Bevölkerungsdichte) ist eine Hilfsvorlage die aus der Einwohnerzahl der Metadaten-Vorlagen verschiedener Länder und angegebener Fläche dei Einwohner pro Quadratkilometer berechnet und formatiert ausgibt. Optional kann noch für die Einbindung außerhalb von Listen der Zusatztext Einw./km² angezeigt werden.

Vorlagen sind verfügbar für folgende Länder: SK, AT, CZ, FR, HU, PL

{{OBH|''Land '|''Code für die Verwaltungseinheit''|''Fläche der Verwaltungseinheit'' (km²)|''Anzahl der Nachkomma'' optional (ohne Angabe ganzzahlig)|
''1'' mit Zusatztext (optional)}}

Príklady/Samples/Beispiele

Vyplnená šablóna/Call/Aufruf Výsledok/Result/Ergebnis Miesto/Location/Ort
Slovensko
{{OBH|SK||49035|1|1}} 110,6 obyv./km² Slovensko
{{OBH|SK|4|6343.4|1|1}} 105,4 obyv./km² Nitriansky kraj
{{OBH|SK|407|521.2|0|0}} 78 Okres Zlaté Moravce
{{OBH|SK|500828|26.327|2|1}} 99,4 obyv./km² Topoľčianky
Rakúsko
{{OBH|AT||83858|1|1}} 106,1 obyv./km² Rakúsko
{{OBH|AT|9|414.87|2|1}} 4 606,72 obyv./km² Viedeň
{{OBH|AT|8|2601.48|0|1}} 153 obyv./km² Vorarlbersko
{{OBH|AT|317|277.02|1|0}} 430 Bezirk Mödling
Česko
{{OBH|CZ|010554782|496|2|1}} 2 506,45 obyv./km² Praha
Maďarsko
{{OBH|HU|25584|174.61|2|1}} 750,1 obyv./km² Győr

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.