O type učebnice na slovenských ľudových školách v 19. storočí pozri školník (učebnica).

Školník je pracovník v materských, základnýchstredných školách pôsobiaci ako správca školy, ktorý vykonáva pracovné úlohy v pomocných (nepedagogických) procesoch.[1] Materiálne zaisťuje prevádzku školského zariadenia, udržiava čistotu a poriadok v areáli školy, vykonáva bežnú údržbu školských priestorov a majetku školy, obsluhuje jej kotolňu a zabezpečuje najzákladnejšie materiálne potreby na vyučovanie.[2] V zimnom období taktiež zabezpečuje odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a ciest v areáli školy.[3] Vo väčších školách pôsobí v rámci stredného manažmentu, ako vedúci zamestnanec usmerňujúci prácu ďalších nepedagogických pracovníkov (údržbári, upratovači a pod.).[1][2]

slovenských písomných prameňoch z predspisovného obdobia sa výraz školník používa aj na označenie učiteľa mestskej školy.[4]

Referencie

upraviť
  1. a b Sikýř, Martin; Borovec, David; Lhotková, Irena (2012), Personalistika v řízení školy, Praha: Wolters Kluwer, str. 29, ISBN 9788073579012 
  2. a b Pavlík, Ondrej, ed. (1985), „školník“, Pedagogická encyklopédia Slovenska, 2. P – Ž, Bratislava: Veda, str. 355-356, OCLC 165864997 
  3. „Školník“, Katalóg pracovných pozícií, Bratislava: Profesia 
  4. Majtán, Milan; Kuchár, Rudolf; Skladaná, Jana, edi. (2000), „školník“, Historický slovník slovenského jazyka, R – rab. Š – švrkotať, Bratislava: Veda, ISBN 8022406287