Gorali (poľsko-slovenské pomedzie) – Ostatné jazyky