Kostol Povýšenia svätého Kríža (Petržalka) – Ostatné jazyky