Špecifická obežná energia

V gravitačnom systéme dvoch telies je špecifická obežná (orbitálna) energia dvoch obiehajúcich telies konštantná, suma ich vzájomnej potenciálnej energie εp a ich celkovej kinetickej energie εk delená redukovanou hmotnosťou je konštantná.

Dĺžka veľkej polosi a, vzdialenosť telies r, rýchlosť v

Keď hmotnosť M centrálneho telesa je ďaleko väčšia ako hmotnosť m menšieho telesa platí:

ε=εk + εp
εk=1/2*v2
εp=-μ/r
ε=1/2*v2−μ/r=-μ/(2*a)

kde

Špecifická obežná energia je vyjadrená v jednotkách J/kg = m2s−2 alebo MJ/kg = km2s−2.

Zo vzťahu ε=-μ/(2*a) vyplýva, že pre danú veľkú polos, špecifická obežná energia je nezávislá od excentricity.

Zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Specific orbital energy na anglickej Wikipédii.