Gravitačná potenciálna energia

Gravitačná potenciálna energia je jeden z druhov mechanickej energie, ktorú má teleso v gravitačnom poli Zeme zdvihnuté do určitej výšky.

Veľkosť gravitačnej potenciálnej energie závisí na hmotnosti telesa, na výške do ktorej bolo zdvihnuté a na gravitačnom zrýchlení. Veľkosť sa rovná mechanickej práci, ktorá je na teleso vykonávaná pri jeho zdvíhaní.

Symbol veličiny a jednotkyUpraviť

Symbol veličiny: Ep (príp. Ug)

Základná jednotka: joule, značka jednotky: J

Ďalšie jednotky:

  •   kilojoule
  •   Megajoule
  •   Gigajoule

Výpočet gravitačnej potenciálnej energie v homogénnom poliUpraviť

 

kde:

  •   je hmotnosť telesa
  •   je gravitačné zrýchlenie
  •   je výška telesa nad podložkou

Výpočet gravitačnej potenciálnej energie v radiálnom poliUpraviť

Vo všeobecnosti majú potenciálnu energiu všetky telesá, ktoré na seba pôsobia gravitačnou silou. Hladinu nulovej potenciálnej energie môžeme zadať v nekonečne - kde je gravitačná sila nulová. Približovaním telies sa táto energia znižuje, a naopak, pri odďaľovaní telies (zdvíhanie telesa do výšky od zemského povrchu) sa veľkosť tejto energie zvyšuje.

 
Radiálne gravitačné pole.

Podľa gravitačného zákona

 

Potom gravitačná potenciálna energia Ep

 


a potenciál gravitačného pola