Štatutárne mesto

Štatutárne mesto (po nemecky Stadt mit eigenem Statut, hovorovo Statutarstadt, po česky statutární město) je v Rakúsku a Česku mesto, ktorého správa je organizovaná podľa tzv. štatútu mesta, ktorý de facto dáva mesto na roveň okresu, najmä v tom, že sa môže deliť na mestské časti, ktoré majú postavenie obcí.

ČeskoUpraviť

Štatutárne mestá existovali v Česku už v rokoch 1850 – 1939 a 1945 – 1948. Vtedy ich územie tvorilo automaticky samostatný politický okres. Predstaveným štatutárneho mesta v Česku je primátor (v Česku tento termín označuje iba predstavených štatutárnych miest, zatiaľčo predstavení ostatných miest a obcí sa označujú ako starostovia). Mestský úrad štatutárneho mesta nesie v Česku označenie magistrát.

Štatutárne mestá do roku 1918Upraviť

Štatutárne mestá v rokoch 1945 – 1948Upraviť

Štatutárne mestá od 24. novembra 1990Upraviť

Štatutárne mestá od 12. novembra 2000Upraviť

Štatutárne mestá od 1. januára 2003Upraviť

Štatutárne mestá od 1. júla 2006Upraviť

RakúskoUpraviť

V Rakúsku existuje celkovo 15 štatutárnych miest, legislatívne ukotvených formou zákona príslušnej krajinskej vlády. Na ich čele stojí starosta.