Štefan Polakovič (filozof)

Štefan Polakovič (* 22. november 1912, Chtelnica – † 29. november 1999, Buenos Aires, Argentína) slovenský filozof kresťanskej orientácie, stúpenec a rozvíjateľ filozofie Mauricea Blondela, naciológ, organizátor slovenskej filozofie, ideológ slovenského národného socializmu, významný predstaviteľ Slovenského štátu a neskôr slovenského povojnového exilu a publicista.

Štefan Polakovič
slovenský filozof
Narodenie22. november 1912 [1]
Chtelnica Slovensko
Úmrtie29. november 1999 (87 rokov)
Buenos Aires, Argentína

Životopis upraviť

Študoval v Ríme teológiu a filozofiu, v roku 1936 bol vysvätený za kňaza a následne získal tituly doktor teológie (1938) a doktor filozofie (1942). V rokoch 1944–1945 pôsobil ako profesor filozofie na Slovenskej univerzite (dnes UK).

Bol hlavný ideológ Slovenského štátu a tzv. slovenského národného socializmu. Interpretoval ideológiu Jozefa Tisa a slovenského nacionalizmu v intenciách blondelizmu, prúdu kresťanskej filozofie otvorenému modernizmu, ktorý kombinoval s prvkami fašistickej ideológie. Aktívne pôsobil v zbore Hlinkova mládež (polovojenská organizácia pre deti a mládež vo veku 6–19 rokov, spolu s Hlinkovou gardou podriadená HSĽS), kde bol menovaný vedúcim oddelenia národnej a politickej výchovy. Po vzniku Vyššej vodcovskej školy Hlinkovej mládeže (1941) sa stal jej ideologickým vodcom. V rokoch 19441945 bol taktiež zástupcom šéfa Úradu propagandy Tida J. Gašpara.

Pričinil sa o založenie Filozofického odboru Matice slovenskej v roku 1940 a o vydávanie prvého slovenského filozofického časopisu, kvartálnika, Filozofický sborník, ktorý vychádzal až do roku 1950. Pred príchodom Červenej armády emigroval do Rakúska, odtiaľ do Bavorska a koncom roku 1945 s matičnou skupinou do Talianska.

V roku 1947 emigroval do Argentíny, kde najprv pracoval ako bankový úradník a neskôr si vybudoval prosperujúci elektrotechnický podnik, ktorý sa však v dôsledku krízy neudržal.

V roku 1948 bol v neprítomnosti odsúdený za kolaboráciu a na­cistické presvedčenie na 20 rokov väzenia a prepadnutie majetku,[2] nebol však do Československa vydaný.

Vo svojich spisoch z tohto obdobia sa zameriaval najmä na problematiku národa, osobitne slovenského. Vypracoval sa na poprednú osobnosť juhoamerickej kultúrnej, najmä filozofickej komunity. Rozvíjal priateľstvo s významným argentínskym spisovateľom Ernestom Sábatom. Hojne publikoval aj v španielčine a taliančine v oblasti filozofie, politológie, politických dejín a etnografie do početných slovenských ako aj inojazyčných časopisov a zborníkov v zahraničí a v rokoch 1933-1945 a 1990-1997 aj na Slovensku.

Po roku 1990 udržoval čulý styk so slovenskou kultúrou na Slovensku a verejne sa dištancoval od niektorých svojich radikálne nacionalistických postojov spred roku 1945.

Knižné publikácie upraviť

 • Il metodo d immanenza (Metóda imanencie). In: Bolletino filosofico, Roma 1938
 • Il problema del Destino. Lusmouomo della filosofia di Blondel dinnanzi alla chiesa di do.Roma : Pontifico Ateneo Lateranense, 1939
 • K základom Slovenského štátu. Filozofické eseje. Bratislava : Matica Slovenská, 1939
 • Úvod do blondelizmu. In: Filozofický sborník, 1940, č. 2-4, 1941, č. 1
 • Úvod do filozofie. Bratislava : Štátne nakladateľstvo, 1941
 • Slovenský národný socializmus - Ideové poznámky. Bratislava : Matica Slovenská, 1941
 • Tisova náuka. Bratislava, 1941
 • Z Tisovho boja, 1941
 • Úvod do filozofie. Pre 8. triedu slovenských gymnázií. 2. vydanie. Bratislava : Štátne nakladateľstvo, 1943
 • Náš duch. Bratislava : Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže, 1943
 • O pojem filozofie. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1944
 • Warum eine freie Slowakei? Bratislava, 1944
 • Začiatky slovenskej národnej filozofie. Bratislava, 1944
 • L´évolution des idées fondamentales politiques slovaques [Vývoj základných politických slovenských ideí]. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1944
 • Naše korene v základe Európy. Martin : Matica slovenská, 1994
 • Na prelome dvoch období. Buenos Aires, 1952
 • Tvárou k budúcnosti.Filozofické úvahy o bytí národov. Buenos Aires : Zahraničná Matica slovenská, 1975
 • Que es una nacion? Buenos Aires, 1976
 • La formacion del ser nacional. La etnogenesis, 2. ed. Buenos Aires : Editorial Lumen, 1978.
 • La clavae para la obra de Ernesto Sabato. Buenos Aires : Ediciones de la Univesidad del Salvador, 1981
 • Čo je národné bytie? Hamilton : Slovenské vydavateľstvo Františka J. Fugu, 1982
 • Teoria de la nación [Teória národa]. Buenos Aires, 1982
 • Vidiny o slovenskom národe. Buenos Aires : Zahraničná Matica slovenská, 1983
 • Teoria de la nacion. Nacionologia J. Ortega y Gasset, E. Renan y L. Stur. Madrid 1983 *
 • Pensando la nacion. Buenos Aires : Grupo Editor Latinoamericano, 1986
 • Naše korene v základoch Európy. Martin : Matica slovenská, 1994
 • Obnova národa duchom Štúra. Bratislava : Štúrova spoločnosť, 1990
 • Eseje o národe. Martin : Matica slovenská, 1998

Štúdie v periodikách a zborníkoch upraviť

 • René Descartes. In: Kultúra, 6, 1934, č. 2, s. 118-121
 • Scholastika a blondelizmus. In: Svoradov, 4, 1934/1935, č. 2, s. 2-4.
 • Filozofická štruktúra kultúry. In: Svoradov, 7, 1937/1938, č. 5-6, s. 17-21
 • Kultúra v očiach súčasníka. In: Svoradov, 7, 1937/1938, č. 3, s. 6-8
 • Bytostná (ontologická) povaha lásky. In: Kultúra, 10, 1938, č. 11-12, s. 231-233
 • Na margo mojej knihy "K základom slovenského štátu". In: Slovenské pohľady, 35, 1939, č. 11, s. 638-643
 • Scholastická metóda. In: Filozofický sbormník, 1, 1940, č. 2, s. 115-117
 • Idea Svätoplukovej koruny (O symbole dejín). in: Slovenské pohľady, 56, 1940, č. 6-7, s. 341-352
 • Nadprirodzený zmysel lásky k národu. In: Svoradov, 8, 1940, č. 1, s. 2-3
 • Na cestu. In: Filozofický sborník, 1, 1940, č. 1, s. 1-6
 • O slovenskom filozofickom slovníku. In: Filozofický sborník, 1, 1940, č. 1, s. 34-41
 • Na adresu Filozofickej revue. In. Filozofický sborník, 1, 1940, č. 1, s. 45-48
 • Čo je pravda. In: Filozofický sborník, 1, 1940, č. 2, s. 117-119
 • O potrebe filozofického myslenia a jeho organizácii. In: Slovák, 22, 18. 2., 1940, č. 40, s. 10
 • Pocit menejcennosti v národe. In: Slovenské pohľady, 56, 1940, č. 2, s. 79-90
 • Pohľad filozofie na stavy. In: Svoradov, 1940, č. 1, s. 12-14
 • Život nad formou (O náplni života). In: Slovenské pohľady, 57, 1941, č. 10, s. 662-668
 • Vyučovanie filozofie na univerzitách. In: Filozofický sborník, 2, 1941, č. 3, s. 181-182
 • O dôkazoch jestvovania Boha. In: Filozofický sborník, 2, 1941, č. 3, s. 145-156
 • Slovenské národné vyznanie. In: Fuilozofický sborník, 3, 1942, č. 4, s. 238-240
 • Slovenské národné povedomie. In: Slovenské pohľady, 59, 1943, č. 5, s. 309-319, č. 6-7, s. 373-383
 • Slovenský národ - Božia idea. In: Kultúra, 15, 1943, č. 2, s. 69-71
 • O kresťanskej filozofii. In: Filozofický sborník, 5, 1944, č. 3, s. 150-155
 • Obnova v duchu. In: Slovák, 27, 1945, č. 1, s. 1
 • Idea a jej znaky. In: Literárny almanach Slováka v Amerike, 1957, s. 90-97
 • Filozofický sborník. K 30. výročiu jeho založenia. In: Most, 18, 1971, č. 3-4, s. 150-152
 • The Ethnical Philosophy of Ľudovít Štúr. In: Slovakia, 23, 1973, s. 29-47
 • Vraciam sa k Bohu... (Za Dr. Stanislavom Mečiarom) In: Literárny almanach Slováka v Amerike, 1973, s. 59-61
 • Vývin slovenskej národnej filozofie. In: Literárny almanach Slováka v amerike, 1974, s. 157-168
 • Zmysel národa sa objasňuje cez zmysel kultúry, In: Most, 24, 1977, č. 3-4, s. 157-164
 • The Ethnogenesis. In: Slovak Studies, 19, 1979, s. 117-138
 • Evolution of the Slovak national philosophy. In: Slovakia in the 19th and 20th centuries. Toronto : Slovak World Congress, 1978, s. 13-39
 • Ľudovít Štúrs Philosophy of the Nation. In: Slovak Studies, 26-27, 1986-1987, s. 59-93
 • Päťdesiat rokov od založenia Filozofického sborníka. In: Filozofia, 45, 1990, č. 3, s. 359-360
 • Národ a kultúra. In: Filozofia, 45, 1990, č. 5, s. 563-574
 • O pojme národ: Hovoríme s filozofom a spisovateľom Š. Polakovičom. In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 38, s. 1 a 11 (zhováral sa: Ján Botík)
 • Národ nie je štát. Na margo filozofie slovenských dejín.In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 33, s. 12-13; č. 34, s. 12
 • Kultúra je záležitosťou národa. In: Filozofia, 47, 1992, č. 6, s. 321-328.
 • Národné a občianske. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 28, s. 1 a 3
 • Veda, národoveda a národy. In: Slovenské národné noviny, 6 (10), 1995, č. 36, s. 6-7 a 9; č. 37, s. 6-7
 • Otázky zo Slovenska do Argentíny a späť. Rozhovor so Š. Polakovičom. In: Proglas, 6, 1995, č. 2, s. 22-24, č. 3, s. 7-10 a 19 (zhováral sa: O. Krákorník)
 • Ernesto Sábato alebo V krážoch rozumu a intuície. In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 29-30, s. 16-17
 • Príhovor Š. Polakoviča Slovensku. In: Slovenské národné noviny, 8 (12), 1997, č. 43, s. 5

Práce o ňom upraviť

 • Bor, J. E.: Ohnivý ochránca životných práv slovenských. In: Literárny almanach Slováka v Amerike, 1964, s. 81-89.
 • Kirschbaum, J. M.: K sedemdesiatke Dr. Š. Polakoviča. In: Slobodné Slovensko, 37, 1982, č. 6, s. 9.
 • Munz, T.: Filozofia života Š. Polakoviča a Svätopluka Štúra. In: Filozofia, 50, 1995, č. 12, s. 729-737.
 • Repka, V.: Slovenský filozof 20. storočia. In: Slovenské národné noviny, 8 (12), 1997, č. 40, s. 5.
 • Letz, J.: Blondelizmus vo filozofii Štefana Polakoviča. In: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí. Bratislava : Infopress, 1998, s. 61-71.
 • Letz, J.: Nad uzavretým živom, no otvoreným dielom slovenského kresťanského filozofa Štefana Polakoviča. In: Viera a život, 2000, č. 4, s. 442-466.
 • Štefan Polakovič. Zborník materiálov zo seminára o Dr. Š. Polakovičovi v Trnave 17. 10. 2000. Žilina : Kabinet výskumu slovenského exilu MS, 2000, 143 s.
 • Letz, J.: In: Slovenská kresťanská filozofia jej perspektívy, 2010, s. 30, 40–41, 43–49, 52–54, 97, 109, 136, 175–181, 235, 251, 342–344.
 • Lenčéšová, Michaela. The Concept of “Nation” and “National Community” in the Thinking of Štefan Polakovič: A Case of the Nazi Idea of Volksgemeinschaft Spread within Slovak Catholic Nationalism. In Forum Historiae, 2022-01-01, 16, 1, pp. 69-87.[1]

Referencie upraviť

 1. http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/stefan-polakovic
 2. ŠA BA, fond ĽS, spis Štefan Polakovič, šk. 28, mat. 23/48.