Štefan Prvomučeník

prvý kresťanský mučeník, diakon a svätec

Svätý Štefan (po grécky Stefanos, po latinsky Stephanus) (? – † 33 ukameňovaním v Jeruzaleme), tzv. Prvomučeník bol prvý kresťanský mučeník a jeden zo šiestich diakonov druhej cirkvi (archidiakon). Bol podľa knihy Nového zákona Skutky apoštolov ukameňovaný pre vieru v Ježiša Krista na smrť. (Sk 6-7)

Ukameňovanie svätého Štefana

Svätý Štefan je uctievaný v katolíckej, pravoslávnej aj anglikánskej cirkvi. Sviatok sv. Štefana sa v západnej cirkvi slávi 26. decembra, hneď po vianočných sviatkoch. V byzantskom obrade (v gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi) sa slávi o deň neskôr – 27. decembra.

Na Západe sú jeho atribúty palma, kniha a kamene. V byzantskom obrade býva neraz znázorňovaný aj na diakonských dverách ikonostasu, keďže bol archidiakonom, často s kadidlom v ruke.

Literatúra upraviť

  • "Dňa 27. decembra : Sv. apoštol prvomučeník a arcidiakon Štefan." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 645-647. ISBN 80-7165-381-0
  • "Štefan, prvomučeník, archidiakon : 27. december." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 137. ISBN 80-967341-1-3

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť