Štruktúra (usporiadanie entít)

Štruktúra (z lat.) je usporiadanie entít a ich väzieb v nejakej inej entite (v istom celku alebo procese). Štruktúra je spôsob vzájomného pospájania základných prvkov.

Na štruktúre nejakej veci alebo procesu možno študovať jej momentálny prierez, jej genetickú a dynamickú dominantu a jej nevyhnutné externé súvislosti.

Podľa V. Černíka je to usporiadanosť vzťahov.

Cassirerova predstava o štruktúre… mala...veľmi statický, gestaltistický charakter; chýbalo jej aj pochopenie sociálnej povahy komunikácie a nerozlučnosti spojenia mytologického symbolického jazyka so spoločenskou komunikáciou.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.