Šuňavský potok

Šuňavský potok je potok na rozhraní historických regiónov Spiš a Liptov, v západnej časti okresu Poprad. Je to pravostranný prítok Čierneho Váhu, meria 4,2 km a je tokom III. rádu.

Šuňavský potok
Potok
Zdrojnica Štrbská pahorkatina
Ústie Čierny Váh
Dĺžka 4,2 km
Povodie Váh
Hydrologické poradie 4-21-01-008
Číslo recipienta 4-21-01-13880
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Popradskej kotline, v časti Štrbská pahorkatina na území obce Šuňava, priamo na okraji intravilánu Vyšnej Šuňavy (severne od miestneho kostola), v nadmorskej výške približne 875 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na západ, preteká intravilánom Vyšnej Šuňavy, podteká cestu III. triedy Štrba - Liptovská Teplička a tečie západojuhozápadným smerom. Následne priberá pravostranný prítok z lokality Jablonky. Ďalej pokračuje prechodne juhozápadným smerom, preteká cez Kozie chrbty, podcelok Važecký chrbát a sprava priberá prítok (1,9 km) z východoseverovýchodného svahu Konskej hlavy (985,1 m n. m.). Napokon ešte priberá pravostranné Konské a v blízkosti chatovej osady a horárne Biely potok ústi v nadmorskej výške cca 794 m n. m. do Čierneho Váhu.