Železničný uzol

Železničný uzol je označenie dopravného miesta a technického zázemia v železničnej doprave. Železničný uzol môže byť samostatný alebo kombinovaný pre osobnú a nákladnú dopravu. Súčasťou uzla sú stanice pre osobnú a nákladnú dopravu, zriaďovacie a odstavné stanice, dielne, rušňové a vozové depo.

Železničný uzol Vroclav, Poľsko

Do železničného uzla spravidla zaúsťuje niekoľko železničných tratí. V rámci Slovenska sú najvýznamnejšie železničné uzly v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Galanta, Košice, Kysak, Leopoldov, Levice, Margecany, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Púchov, Trnava, Vrútky, Zvolen a Žilina.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť