Žerucha

rozlišovacia stránka

Žerucha (ľudovo alebo staršie: režucha[1][2]; zastarano: žericha[3], rerucha[1], rericha, rerycha[1], kres[4][5][6], [v niektorých kontextoch] křez[7]) môže byť v botanike:

 1. a b c d režucha. In: Historický slovník slovenského jazyka
 2. a b Pozri zdroje uvedené v článku žerucha siata
 3. a b žurucha. In: Historický slovník slovenského jazyka
 4. kres. In: Historický slovník slovenského jazyka
 5. REUSS, Gustáv. Května slovenska ...: tiskem Fr. Lorbera, 1853. 590 s. S. 49.
 6. a b c d KOVELEVSKÝ, M. Verejná prosba. In: Dom a škola 1890 , S. 298-299 [1]
 7. REUSS, Gustáv. Května slovenska ...: tiskem Fr. Lorbera, 1853. 590 s. S. 25.
 8. a b ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s.
 9. REUSS, Gustáv. Května slovenska ...: tiskem Fr. Lorbera, 1853. 590 s. S. 48.
 10. Prúdy. [s.l.] : F. Houdek, 1931. 636 s. S. 561.
 11. FILOVÁ, Božena, a kol. Slovensko. 1. vyd. Diel 3 : Ľud, časť 2. Bratislava : Obzor, 1975. S. 742.
 12. režucha. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 13. Kresse; Nasturtium. In: Pierer's Universal-Lexikon, 1860
 14. POLÍVKA, F. Názorná kvĕtena zemí koruny české, obsahujíci též čelnĕjší... 1900, S. 82, 96, 133
 15. žerucha. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 16. a b c Slovenský národopis. [s.l.] : Veda, 1961. 698 s. [57%20Pages.pdf Dostupné online.] S. 202.
 17. REUSS, Gustáv. Května slovenska ...: tiskem Fr. Lorbera, 1853. 590 s. S. 25.
 18. NĚMEC, Bohumil. Všeobecná botanika. [s.l.] : Slovenská akadémia vied a umení, 1949. 686 s. Dostupné online. S. 137.
 19. řeřicha. In: Slovník spisovného jazyka českého
 20. režucha. In: Historický slovník slovenského jazyka (Poznámka: Latinský názov Erysimum barbarea je tu nesprávne stotožnený s rodom horčičník, v skutočnosti ide o barborku obyčajnú.)
 21. BARBAREA VULGARIS R. Br. – barborka obecná / barborka obyčajná [online]. botany.cz, [cit. 2022-01-12]. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.