Acetanhydrid

chemická zlúčenina

Acetanhydrid (systematický názov acetanhydrid) je anhydrid kyseliny octovej. Laboratórne sa pripravuje reakciou medzi acetylchloridom a octanom sodným.

Acetanhydrid
Acetanhydrid
Acetanhydrid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C4H6O3
Vzhľad bezfarebná kvapalina s ostrým zápachom[1]
Fyzikálne vlastnosti
Teplota varu 139 °C[1]
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Priemyselná výroba acetanhydridu prebieha oxidáciou acetaldehydu (katalyzátoromoctany medi alebo kobaltu) alebo dehydratáciou kyseliny octovej.[1]

Význam

upraviť
  • výroba esterov kyseliny octovej
  • zavádza acetylovú skupinu do molekuly

Referencie

upraviť
  1. a b c acetanhydrid. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 38.