Administratívne členenie Ukrajiny

Toto je článok o administratívnom členení Ukrajiny.

Územie Ukrajiny sa delí nasledovne (odhora dole):

Špeciálne postavenie majú rajóny v mestách (райони у містах).

Okrem toho existujú:

Špeciálne označenia:

  • Krym, oblasti, mestá so špeciálnym statusom a rajóny sa označujú ako regióny (регіони). Naopak mestá a sídliská v širšom zmysle sa označujú ako obce (iný preklad: sídla; населений пункт – doslova "osídlené miesto").
  • Dediny a sídliská v užšom zmysle sa označujú ako vidiecke obce (iný preklad: vidiecke sídla; сільський населений пункт – doslova "vidiecke osídlené miesto").

Oblasti a rajóny sú jednotky štátnej územnej správy, zatiaľ čo obce (mestá, sídliská a dediny) sú samosprávne jednotky. Zvláštne postavenie majú v tejto súvislosti Krymská autonómna republika (územná autonómia) a rajóny v mestách (prechod medzi štátnou správou a samosprávou).

Poznámky upraviť

  1. ^  Od 18. marca 2014 Rusko považuje Krym za svoje územie a vykonáva nad ním zvrchovanosť, hoci Ukrajina ani medzinárodné spoločenstvo zabranie Krymu neuznali.
  2. ^  Od 18. marca 2014 považuje Rusko za svoje územie aj mesto Sevastopoľ. Ani toto zabranie územia neuznáva Ukrajina a medzinárodné spoločenstvo.

Externé odkazy upraviť