Aktivizmus

intenzívne presadzovanie určitých cieľov z presvedčenia

Aktivizmus (z lat. activus – „činný, aktívny“) označuje intenzívne presadzovanie určitých cieľov z presvedčenia, z osobnej motivácie v rôznych oblastiach spoločenského života.

Príklady aktivizmu upraviť

Formy aktivizmu upraviť

Formy aktivizmu môžu byť rôzne, napr.:

Iné súvislosti upraviť

Za socializmu bol termín „aktivista“ používaný propagandou pre označenie v rámci straníckych predpisov alebo ideológie aktívnych občanov.

V pejoratívnom zmysle sa tento termín používa pre vyvíjanie aktivity pre aktivitu samu, buď bez cieľa alebo bez toho aby viedla k dosiahnutiu vyhláseného cieľa.

Literatúra upraviť

  • CISÁR, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0. (česky)

Pozri aj upraviť