Album

rozlišovacia stránka

Album (slovo je mužského rodu, zastarano bolo stredného rodu[1]) môže byť:

 • zbierka poštových známok (filatelistický album), fotografií alebo pohľadníc (fotografický album), nálepiek, autogramov či podobných (najmä pamätných) predmetov, ktorá má podobu knihy, zošita či voľných listov[2][3], pozri napr. filatelistický album, fotografický album, album nálepiek, album autogramov
 • hudobný album (viacero významov), pozri hudobný album (rozlišovacia stránka)
 • súbor posterov, výtvarných reprodukcií, zvukových nosičov a pod. vydaný v spoločnom obale či spoločnej kazete[2]
 • výber básní, hudobných skladieb, výtvarných reprodukcií vydaný ako kniha[4], pozri album (knižný výber)
 • jeden z formátov komiksov, synonymum: komiksový album, pozri komiksový album
 • v latinčine (dnes v rôznych odborných výrazoch, napr. v medicíne či histórii) [5][6]:
  • a) biela farba, b) biele, svetlé, jasné (stredný rod slova albus), pozri biela
  • zoznam, súhrn listov, pozri zoznam
 • v starovekom Ríme:
  • a) biela tabuľa, na ktorú sa čiernou farbou písali dekréty, edikty (vyhlášky), zoznamy sudcov, správy o pamätných udalostiach a podobné verejné oznamy, b) súčasť názvu rôznych verejných zoznamov (ktoré boli spravidla vyvesované na spomínanej bielej tabuli), napr. album praetoris, album senatorium, album equitum, album iudicum[3][7][8], pozri album (staroveký Rím)
  • prétorské právo[9]
 • viazaná kniha, prípadne zošit, na uchovávanie (pamätných) zápiskov, konkrétne[2][10][3]:
  • od neskorého stredoveku: kniha s bielymi listami obsahujúca buď zoznam mien (napr. akademických občanov univerzity) a/alebo zbierky kresieb, znakov, výrokov, hesiel či pozdravov významných osobností, pozri album (raný novovek)
  • od 18. storočia: a) pamätník (najmä dievčenský) na zápisy (pozdravy, veršíky, myšlienky) a prípadne aj kresby od priateľov, ctiteľov a pod. na pamiatku, b) kniha či zošit na zapisovanie výrokov, poznámok, pozri napr. pamätník (kniha)
 • stará dánska plošná miera, pozri album (jednotka)
 • názov viacerých konkrétnych hudobných albumov, napr.
 • film:

Pozri aj upraviť

 • rodinný album (kronika niekoľkých generácií rodu so zápismi udalostí, vlepenými fotografiami, listinami a pod.)[3]
 • kriminalistický album (zbierka fotografií páchateľov rôznych trestných činov)[3]

Zdroje upraviť

 1. album. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 2. a b c album. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 141
 3. a b c d e album. In: Pyramída
 4. album. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 5. album. In: Slovník antické kultury. 1974, S. 31
 6. album, albus. In: ŠPAŇÁR, J. et al. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava: SPN, 1987
 7. album. In: Ottův slovník naučný [1]
 8. album. In: Encyclopaedia Britannica 1911 [2]
 9. Album. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 1. Altenburg 1857, S. 275
 10. album. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.