Alexius Toronský alebo Alexej Toronský (* 26. júl 1888, Beloveža – † 14. august 1971, Bratislava) bol gréckokatolícky kňaz a starosta mesta Humenné.

Alexius Toronský
slovenský gréckokatolícky kňaz
Funkcie a tituly
Starosta mesta Humenné
1931 – 1938
Mešťanosta mesta Humenné
1946 – 1948
Biografické údaje
Narodenie26. júl 1888
Beloveža
Úmrtie14. august 1971 (83 rokov)
Bratislava
Svätenia
Cirkevgréckokatolícka
Kňaz
Kňazská vysviacka28. august 1911 (23 rokov)
Prešov

A. Toronský sa narodil v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Beloveži. Vysvätený na kňaza bol 28. augusta 1911 v Prešove. Ako kňaz pôsobil v rokoch 1911 – 1917 v Orlove, potom v Humennom od roku 1918 až do roku 1950. Excurrendo (na diaľku) spravoval aj farnosť Sopkovce (1918 – 1933). Za svoju obetavú dušpastiersku činnosť dostal v roku 1930 titul monsignore. V roku 1950 po tzv. prešovskom sobore nepodľahol nátlaku komunistického režimu a odmietol prestup do pravoslávnej cirkvi, za čo bol prenasledovaný a musel opustiť Humenné.

Alexius Toronský sa angažoval aj v spoločenskom živote, v rokoch 1931 – 1938 bol starostom mesta Humenné (ako nestraník), v rokoch 1946 – 1948 bol mešťanostom. Ako starosta sa významne zaslúžil o rozvoj Humenného. Počas jeho starostovania bol postavený mestský vodovod a kanalizácia, nemocnica, škola i budovy niektorých úradov, postúpila aj elektrifikácia mesta a zlepšil sa stav ciest a chodníkov. Podporil aj myšlienku výstavby továrne na umelé vlákna (dnešný Chemlon). Počas vojny ukrýval dve židovské rodiny, čím zabránil ich deportácii do koncentračného tábora. Ako politik bol veľmi tolerantný, čo sa prejavilo v jeho schopnosti spolupracovať s ľuďmi rôzneho vierovyznania a politickej orientácie.

Zomrel 14. augusta 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí (komunistický režim odmietol jeho žiadosť, aby bol pochovaný v Humennom).