American wire gauge (AWG - americká káblová miera) je štandardom prierezu neželezných vodičov a káblov používaných v elektropriemysle a v elektronike. Používa sa hlavne v USA a Kanade, ale používajú ho aj ázijskí výrobcovia vodičov a káblov. V Európe sa používa metrický systém podľa IEC 60228.

Vyššie číslo AWG znamená menší priemer vodiča. Takéto označovanie súvisí s výrobou vodiča - postupným tvarovaním. Vodič sa vyrába preťahovaním, alebo valcovaním zo základnej tyče. Každá tvarovacia operácia znamená tenší vodič. Číslo AWG je teda úmerné počtu tvarovacích operácií.

Podľa definície AWG číslo 36 má priemer 0.005 palca (inch), a AWG číslo 0000 má priemer 0.46 palca. Pomer medzi týmito dvoma veľkosťami je 92, a medzi nimi je 38 veľkostí, s ekvivalentným pomerom medzi každými susediacimi pármi veľkostí (40 rôznych veľkostí zodpovedá 39 veľkostiam). (Veľkosti s viacerými nulami sa sa označujú aj počtom núl 00000 = 5/0). Potom priemer n AWG drôtu je:

 

a jeho prierez v palcoch (inch) je:

 .

Pre m/0 AWG, použi n = −(m−1) vo vzorci. Napr. pre č. 0000 alebo 4/0, použi n = −3.

Pomer priemerov medzi susediacimi veľkosťami je 39-ta odmocnina z 92, alebo približne 1,122932197. Pomer priemerov s rozdielom AWG čísla 6 (napríklad 12 a 18) je potom 1,1229 na 6 = 2,005. S presnosťou lepšou ako jedno percento, teda dvojnásobnému priemeru zodpovedá drôt s číslom o 6 menším (napríklad 18AWG a 12AWG) a dvojnásobnému prierezu drôt s číslom o 3 menším, lebo 6 = 3 × 2 (dva káble 18AWG majú prierez ako jeden 15AWG ). Pretože odpor závisí priamo úmerne od dĺžky a nepriamo úmerne od prierezu bude mať drôt 15AWG rovnaký odpor ako dvojnásobne dlhý drôt 12AWG. Pretože vodivosť hliníka je 61% vodivosti medi bude mať hliníkový drôt odpor skoro presne taký ako o 2 AWG čísla vyšší medený, pretože pomer prierezov je 62,9% (napr. 20AWG Al a 22AWG Cu).

Tabuľka AWG a korešpondujúce veľkosti

upraviť

Tabuľka ukazuje vzťah AWG, priemeru, prierezu, odporu pre jednojadrové medené vodiče a ich prúdovú zaťažiteľnosť.

AWG priemer plocha
prierez
odpor
medeného vodiča
odpor
medeného vodiča
prúdové zaťaženie
holý, plný, Cu pri 60 °C
približný ekvivalent
prameňa metricky
[palec] (inch) [mm] [kcmil] [mm²] [Ω/ 1 km] [Ω/ 1000 stôp (ft)] [A]
0000(4/0) 0.46 11.68 211.6 107 0.16* 0.049* 195
000(3/0) 0.4096 10.4 167.8 85 0.2* 0.062* 165
00(2/0) 0.3648 9.266 133.1 67.4 0.25* 0.077* 145
0(1/0) 0.3249 8.251 105.5 53.5 ~0.3281 ~0.1 125
1 0.2893 7.348 83.69 42.4 0.4* 0.12* 110
2 0.2576 6.544 66.37 33.6 0.5* 0.15* 95
3 0.2294 5.827 52.63 26.7 85 196/0.4
4 0.2043 5.189 41.74 21.2 0.8* 0.24* 70
5 0.1819 4.621 33.1 16.8 126/0.4
6 0.162 4.115 26.3 13.3 0.47* 55
7 0.1443 3.665 20.72 10.5 80/0.4
8 0.1285 3.264 16.52 8.37 2.2* 0.67* 40
9 0.1144 2.906 13.08 6.63 >84/0.3
10 0.1019 2.588 10.38 5.26 3.2772 0.9989 30 <84/0.3
11 0.0907 2.305 8.23 4.17 4.1339 1.26 56/0.3
12 0.0808 2.053 6.53 3.31 5.21 1.588 20
13 0.072 1.828 5.17 2.62 6.572 2.003 50/0.25
14 0.0641 1.628 4.10 2.08 8.284 2.525 15
15 0.0571 1.45 3.26 1.65 10.45 3.184 >30/0.25
16 0.0508 1.291 2.59 1.31 13.18 4.016 10 <30/0.25
17 0.0453 1.15 2.05 1.04 16.614 5.064 32/0.2
18 0.0403 1.02362 1.62 0.823 20.948 6.385 >24/0.2
19 0.0359 0.9116 1.29 0.653 26.414 8.051 <24/0.2
20 0.032 0.8128 1.02 0.518 33.301 10.15 16/0.2
21 0.0285 0.7229 0.81 0.41 41.995 12.8
22 0.0253 0.6438 0.64 0.326 52.953 16.14 7/0.25
23 0.0226 0.5733 0.51 0.258 66.798 20.36
24 0.0201 0.5106 0.40 0.205 84.219 25.67 1/0.5, 7/0.2, 30/0.1
25 0.0179 0.4547 0.32 0.162 106.201 32.37
26 0.0159 0.4049 0.255 0.129 133.891 40.81 7/0.15
27 0.0142 0.3606 0.201 0.102 168.865 51.47
28 0.0126 0.3211 0.160 0.081 212.927 64.9
29 0.0113 0.2859 0.127 0.0642 268.471 81.83
30 0.01 0.2546 0.100 0.0509 338.583 103.2 1/0.25, 7/0.1
31 0.0089 0.2268 0.080 0.0404 426.837 130.1
32 0.008 0.2019 0.063 0.032 538.386 164.1 1/0.2, 7/0.08
33 0.0071 0.1798 0.050 0.0254 678.806 206.9
34 0.0063 0.1601 0.040 0.0201 833 260.9
35 0.0056 0.1426 0.032 0.016 1085.958 331
36 0.005 0.127 0.025 0.0127 1360.892 414.8
37 0.0045 0.1131 0.020 0.01 1680.118 512.1
38 0.004 0.1007 0.016 0.00797 2127.953 648.6
39 0.0035 0.08969 0.012 0.00632 2781.496 847.8
40 0.0031 0.07987 0.010 0.00501 3543.307 1080

(*)s izoláciou

Stĺpec "približný ekvivalent prameňa metricky" zobrazuje počet vodičov prameňa / priemery vodičov z ktorých sa prameň skladá. Ak kábel je medzi dvoma hodnotami je pri ňom znak <>. V severoamerickom elektropriemysle sa vodiče väčšie ako 4/0 AWG štandardne udávajú v plošnej miere (kcmil), kde 1 kcmil = 0.5067 mm² (mil, je jednotka dĺžky zodpovedajúca 0.001 palca (inch) - čiže "milli-inch").

Mimo Severnej Ameriky, sa vodiče používané v elektropriemysle zvyčajne udávajú ako prierez (plocha) v mm². Toto je definované v norme IEC 60228.

S označovaním AWG v zmysle prierez elektrického vodiča sa u nás môžeme stretnúť aj vo výpočtovej technike.

Pozri aj

upraviť
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku American wire gauge na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
  • ICS 29.060.20 Elektrické káble IEC 60228 Conductors of insulated cables