Amerikánsko-slovenské noviny

Amerikánsko Slovenské Noviny boli noviny vydávané v USA pre slovenských krajanov. Pôvodný názov bol Amerikanszko-Szlovenszke Novini a vychádzali v spišsko-šarišskom nárečí.

Dejiny upraviť

Noviny začali v Pittsburgu roku 1886 vydávať 30-ročný Janko Slovenský a 27-ročný Július Wolf zo spríbuznených nemeckých rodín z Krompách, obaja absolventi maďarského učiteľského ústavu.[1] Slovenský popri rodnej nemčine, maďarčine, latinčine a potom v USA aj angličtine ovládal iba spišské nárečie, čo bol významný dôvod pôvodného jazyka novín, ktorý Slovenský oficiálne vysvetľoval rečou veľkej časti slovenských prisťahovalcov. Wolf sa v USA neskôr naučil písať spisovnou slovenčinou. 13. mája 1889 redakcia vyhorela. Noviny zachránil dovtedajší častý prispievateľ 22-ročný Peter V. Rovnianek, ktorý sa stal ich spolumajiteľom a šéfredaktorom, čo bola Slovenského podmienka, aby v ich vydávaní pokračoval.[2] Hneď po prevzatí redakcie Rovnianek v názve aj obsahu prestal používať maďarský pravopis. Na spisovnú slovenčinu prešiel postupne[3] do roku 1891.

Keď Rovnianek noviny prevzal, mali náklad 1 700. Do necelého roka stúpol na 2 700, čím sa Amerikánsko Slovenské Noviny stali vtedajším najčítanejším slovenským periodikom na svete. V roku 1894 sa z týždenníka stali noviny vychádzajúce trikrát do týždňa. V roku 1895 bolo predplatiteľov okolo 8 000 a koncom prvého desaťročia 20. storočia až 30 000-40 000, najvyšší náklad, aký kedy slovenské noviny v USA dosiahli, a mnohonásobne vyšší ako čokoľvek vychádzajúce po slovensky v Uhorsku.[4]

Noviny začali upadať, keď roku 1911 skrachovali Rovniankove podniky a banky a on sám z redakcie aj z Pittsburgu odišiel. Ich názov sa zmenil na Americko-slovenský bulletin, neskôr na Americko-slovenský svet, ktorý roku 1922 zanikol.

Redaktori upraviť

K redaktorom novín patrili: Peter V. Rovnianek, Július Wolf, A. S. Ambrose, Július Žorna-Horský, Gustáv Maršall Petrovský, Edo Schwartz-Markovič, Ján Kadlečík, Ignác Gessay, J. A. Ferienčík, Karol Salva, Karol Štiasny a mnohí ďalší. Rovnianek získal aj prispievateľov zo Slovenska: Pavel Blaho, F. V. Sasinek, I. Žiak-Somolický a iní.

V novinách boli uverejňované aj básne a poviedky spisovateľov: P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského, E. M. Šoltésovej, Ľudmily Podjavorinskej a iných.

Citácie upraviť

  1. Konštantín Čulen, J. Slovenský. Winnipeg, 1954.
  2. Peter Rovnianek, "Počiatky duševného a národného života slovenskej kolonie v Amerike." Národný Kalendár, Slovak National Society, 1894.
  3. Peter Rovnianek, Zapisky za živa pochovaného. Z môjho 25 ročného účinkovania na národa roli dedičnej. Pittsbrugh, 1924.
  4. M. Mark Stolarik, "The Slovak-American Press." In: Sally M. Miller, ed. The Ethnic Press in the United States: A Historical Analysis and Handbook. New York, 1987.

Externé odkazy upraviť