Antikvariát[pozn 1] je špecializované kníhkupectvo, ktoré sa zaoberá kúpou a predajom starých a použitých kníh, notového materiálu, časopisov, albumov, rytín či rukopisov.[2]

Pôvodný význam slova označoval obchod so starými rukopismi a tlačami, ktoré neboli bežne dostupné na trhu.[3] Antikvariát predlžuje obeh starých kníh, uspokojuje potreby bibliofilov, knižníc a iných záujemcov.[4]

Dejiny upraviť

Vznik antikvariátu siaha do 14. storočia, keď sa predajom starých rukopisov zaoberali profesionálni pisári. Počnúc 16. storočím bola činnosť antikvarátov spojená s vývojom súkromných zbierok starožitností. Napr. pre cisára Rudolfa II. pracoval ako antikvár Ottavio Strada (starší). Takéto materiály tvorili v tomto čase dôležitú súčasť ponuky kníhkupcov.[5]

Medzi zakladateľov moderne poňatého antikvariátu patria James Lackington, Henry George Bohn (obaja Angličania) a Antoine-Augustin Renouard (Francúz), ktorého fima zameraná na toto odvetvie vznikla v roku 1792. Významným antikvárom bol parížsky bibliofil a kníhkupec Jacques-Charles Brunet.[5]

V bývalom Česko-Slovensku bol prvý antikvariát novodobého typu v Prahe od 80. rokov 18. storočia, majiteľ bol Wolfgang Kristán Gerle. Neskôr (90. roky 18. storočia) obchod s antikvárnymi knihami vzrástol po rušení kláštorných knižníc.[5]

Na Slovensku bolo v roku 1980 7 antikvariátov.[4]

Poznámky upraviť

  1. Etymológia: Odvodené od staršieho antikvár (obchodník so starožitnosťami), čo bolo prevzaté z lat. antīquārius (milovník starožitností), z lat.antīquus (starý, starobylý).[1]

Referencie upraviť

  1. antikvariát. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 47.
  2. antikvariát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 289.
  3. antikvariát. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok I. A – Č. Praha : Academia, 1984. 880 s. S. 190.
  4. a b antikvariát. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok 1. A – O. Bratislava : Veda, 1984. 744 s. S. 38.
  5. a b c ANTIKVARIÁT. In: VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Zväzok I. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 655 s. (Bibliotheca Strahoviensis. Series monographic; zv. 2.) ISBN 978-80-7277-390-9. S. 60.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Antikvariát

Externé odkazy upraviť

  • TÓTHOVÁ, Roberta; Pravda. V tomto antikvariáte Paula Coelha nehľadajte [online]. Bratislava: Perex, 24.10.2016, [cit. 2020-03-27]. Dostupné online.