Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

(Presmerované z Astronomický ústav SAV)

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied vznikol v roku 1953, keď dovtedajšie štátne observatórium na Skalnatom plese (založené v roku 1943 Dr. Antonínom Bečvářom) dostalo štatút Astronomického ústavu a stalo sa jedným zo zakladajúcich ústavov novovzniknutej Slovenskej akadémie vied.[1] Vo vedomí vtedajších i terajších pracovníkov ústav a observatórium na Skalnatom plese vždy splývali a splývajú v jedno, takže za rok založenia astronomického ústavu sa dá považovať už rok 1943.[2] V súčasnosti má sídlo pri Tatranskej Lomnici.

Sídlo astronomického ústavu

Zameranie a organizácia ústavu

upraviť
 
Astronomické a meteorologické pracovisko na Lomnickom štíte (v prevádzke od roku 1960), ktorý je s výškou 2 634 m druhým najvyšším vrchom Slovenska.

Astronomický ústav sa zameriava na výskum Slnka, medziplanetárnej hmoty (komét, meteorov, asteroidov) a astrofyzikálny výskum premenných a pekuliárnych hviezd. Má približne 65 zamestnancov a z toho zhruba 50 aktívnych vedcov. Člení sa na oddelenie fyziky Slnka, oddelenie medziplanetárnej hmoty a stelárne oddelenie.[3]

Oddelenie fyziky Slnka

upraviť

Pretrvávajúci záujem o aktivitu v slnečnej atmosfére viedol oddelenie k zameraniu sa na viaceré procesy v slnečnej fotosfére, chromosfére a koróne použitím spektrálnej analýzy dát z VTT na Tenerife a dát zo Solar and Heliospheric Observatory vrátane vlastných koronálnych pozorovaní z Lomnického štítu. Vedúcim oddelenia je RNDr. Aleš Kučera, CSc.

Oddelenie medziplanetárnej hmoty

upraviť

Výskum na tomto oddelení zahŕňa fotometriu a astrometriu asteroidov a komét hlavným ďalekohľadom na observatóriu Skalnaté pleso. Oddelenie tiež používa celooblohové kamery na pozorovanie bolidov. Vedúcim oddelenia je Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Stelárne oddelenie

upraviť

Toto oddelenie sa zameriava na výskum aktivity v binárnych a viacnásobných hviezdnych systémoch, ktorý zahŕňa spektroskopiu, používanie syntetických spektier a rôznych databáz z vesmírnych observatórií ako Hubblov vesmírny ďalekohľad, Hipparcos a TYCHO. Vedúcim oddelenia je RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.

Vybavenie ústavu

upraviť

Ústav disponuje observatóriom na Skalnatom plese, Lomnickom štíte a teoretickým pracoviskom v Bratislave (založenom v roku 1955), ktoré je celoštátnym koordinačným strediskom pre výskum medziplanetárnej hmoty a prevádzkuje viaceré celooblohové bolidové kamery, ktoré sú súčasťou Európskej bolidovej siete. Astronomické observatórium na Skalnatom plese (1 783 m n. m.) bolo založené v roku 1943. Je vybavené 61 cm astrometrickým a fotometrickým reflektorom so CCD kamerou a 60 cm fotometrickým reflektorom. Koronálna stanica na Lomnickom štíte (2 635 m n. m.) je v prevádzke od roku 1960. Je vybavená 20 cm koronografom so spektrografom. Pri centrále astronomického ústavu v Starej Lesnej je umiestnený 60 cm reflektor a solárny spektrograf.

Riaditelia ústavu[4][5]

upraviť

Významné objavy

upraviť

Astronomický ústav sa podieľal na objavoch nasledujúcich komét:[6]

 
Observatórium na Skalnatom plese vo výške 1 783 m n. m. (založené v roku 1943).
Meno Označenie Dátum objavu Jasnosť; pri objave (mag)
Pajdušáková-Rotbar-Weber C/1946 K1 30. 05. 1946 7
Bečvář C/1947 F2 27. 03. 1947 9
Mrkos C/1947 Y1 20. 12. 1947 9,5
Pajdušáková-Mrkos C/1948 E1 15. 02. 1948 10
P/Honda-Mrkos-Pajdušáková 45P 03. 12. 1948 9
Pajdušáková C/1951 C1 04. 02. 1951 8,5
P/Tuttle-Giacobini-Kresák 41P 24. 04. 1951 10,5
Mrkos C/1952 H1 27. 04. 1952 10
Mrkos C/1952 W1 28. 11. 1952 10
Mrkos-Honda C/1953 G1 12. 04. 1953 9
Pajdušáková C/1953 X1 03. 12. 1953 11
Vozárová C/1954 O1 28. 07. 1954 9
Kresák-Peltier C/1954 M2 26. 06. 1954 10
Mrkos C/1955 L1 12. 06. 1955 3,5
P/Perrine-Mrkos 18D 19. 10. 1955 9
Mrkos C/1956 E1 12. 03. 1956 9
Mrkos C/1957 P1 29. 07. 1957 3
Mrkos C/1959 X1 03. 12. 1959 8

Na objavoch sa podieľalo 5 objaviteľov: Antonín Mrkos, Ľudmila Pajdušáková, Ľubor Kresák, Antonín Bečvář a Margita Vozárová-Kresáková. Zo 70 komét objavených v rokoch 1946 – 1959 na celom svete, pripadlo 18 na observatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte.

Referencie

upraviť
  1. History of the Astronomical Institute [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online. Archivované 2017-09-22 z originálu.
  2. SÝKORA, Július. Prečo sme, prečo sme tu a kto sme? [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online.
  3. Všeobecne o Astronomickom ústave [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online. Archivované 2009-08-31 z originálu.
  4. Riaditelia Astronomického ústavu [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online. Archivované 2016-11-08 z originálu.
  5. Organizačná schéma [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online. Archivované 2017-09-22 z originálu.
  6. SVOREŇ, Ján. Objavy a fyzika komét [online]. Tatranská Lomnica: AsÚ SAV, [cit. 2017-06-30]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť


Súradnice: 49°09′07″S 20°17′19″V / 49,152039°S 20,288562°V / 49.152039; 20.288562