Atomium alebo Atómium je monument, ktorý navrhol inžinier André Waterkeyn pre príležitosť svetovej výstavy Expo 58 v Bruseli v roku 1958. Táto architektúra dominovala areálu výstavy a dodnes je známa ako jeden zo symbolov mesta Brusel. Symbolizuje základnú bunku kryštalickej mriežky železa, zväčšenú 165 miliárd krát (165 000 000 000 krát). V tomto systéme sú atómy umiestnené na vrcholoch kocky a jeden atóm je uprostred.

Pohľad na Atomium

Charakteristika

upraviť

V januári roku 1955 prezentoval inžinier André Waterkeyn belgickému kovospracujúcemu priemyslu svoj projekt pre príležitosť svetovej výstavy, ktorá sa tu mala konať v roku 1958. Projekt spĺňal požiadavku predstaviteľov priemyslu a hodil sa aj pre svetovú výstavu. Kovová konštrukcia predstavovala kryštál železa, skladala sa z 9 gúľ predstavujúcich atómy. Atómy sú umiestnené na vrcholoch kocky a jeden atóm je v strede tejto kocky. Jednotlivé gule sú navzájom prepojené tunelmi, ktoré symbolizujú neviditeľné sily medzi atómami. Celá štruktúra je položená na troch dvojitých pilieroch so schodiskami.

 


Funkcia

upraviť
 
Eskalátor vnútri Atómia.

V atómoch boli umiestnené expozície, vo vrchnej guli sa nachádzala reštaurácia s kapacitou 140 osôb a vyhliadková terasa pre 250 osôb. Každá guľa mala 2 hlavné podlažia a jedno obslužné podlažie v spodnej časti. Pohyb návštevníkov medzi jednotlivými atómami bol zabezpečený eskalátormi a výťahom. Nachádzal sa tu výťah s najväčšou rýchlosťou v Európe (5 m/s) a taktiež najdlhší eskalátor (35,4 metra dlhý s kapacitou 3000 osôb za hodinu). Výťah dokázal návštevníkov vyniesť na vrchol za 23 sekúnd a prepravil 22 osôb. Z dôvodu komplikovanej prevádzky sa pre verejnosť rozhodli sprístupniť len spodnú guľu, 3 nižšie gule uložené na dvojitých pilieroch, strednú a vrchnú guľu.

Rozmery

upraviť

Atómium je 102 metrov vysoké, gule predstavujúce atómy majú priemer 18 metrov. Vzdialenosti medzi guľami, merané na hrane kocky, sú 30 metrov, priemery tunelov sú 3 metre. Uhlopriečkové tunely majú dĺžku 23 metrov a sú hrubé 3,3 metra.

Konštrukcia a materiály

upraviť

Centrálny stĺp, široký 3,3 metra a vysoký 348 stôp, je tvorený z valcových oceľových skruží hrúbky 12 mm po stredovú guľu a hrúbky 6 mm od stredovej gule až nahor. Klenuté a zvárané oceľové platne sú vnútorne vystužené dvanástimi oceľovými tyčovými prvkami. Šikmé a horizontálne tunely sú tiež z oceľových skruží. Ich vystuženie musí odolávať väčším ohybom, preto sú tieto tunely vystužené aj priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami.

Každá guľa má vytvorený vlastný nosný rám tvorený z dvanástich oblúkových nosníkov, ktorý je zosilnený v bodoch styku s tunelmi. 3 nižšie gule sú podopierané dvojitými nosníkmi so schodiskami, každý z nich váži viac ako 100 ton. Pri návrhu obalovej konštrukcie stavitelia vychádzali z 3 predpokladov. Obal musel reprezentovať, byť odolný voči dažďu a prípadná porucha obkladu musela byť ľahko vymeniteľná aj vo veľkých výškach. Ako obal nakoniec zvolili kovový obklad. Obal gule bol rozdelený na 48 sférických trojuholníkov. Každý zo sférických trojuholníkov bol obložený 15 menšími panelmi, ktoré boli tiež sférické trojuholníky a niesol ich hliníkový nosný rám. Okná sú tiež rozdelené podobným systémom, tvoria ich sférické trojuholníky z plexiskla.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Atomium

Externé odkazy

upraviť